Reklama w Gazecie Myślenickiej

Gazeta Myślenicka na lokalnym rynku wydawniczym działa blisko 30 lat, co sprawia, że jesteśmy najstarszym pismem ukazującym się na terenie powiatu myślenickiego.

Nasz obecny nakład wynosi 1800 egzemplarzy, jednak jak wynika z badań przeprowadzonych przez Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czytelnictwo gazety pięciokrotnie przewyższa jej nakład, a każde wydanie czytane jest przez wielu mieszkańców. Tak więc realnie, gazeta trafia do 10 tys. Czytelników.

Prezentowane przez nas treści zawierają się na 12 stronach (w numerach specjalnych objętość pisma wzrasta do 16).

Gazeta Myślenicka trafia do punktów sprzedaży na terenie całego powiatu, a ich łączna liczba przekracza 150. Gwarantują to największe i najlepsze firmy kolportażowe w Polsce jak Ruch, Garmond oraz Kolporter.

Nasz tygodnik prenumerowany jest m.in. przez gminę Myślenice, Starostwo Powiatowe, liczne instytucje publiczne, wszystkie placówki oświatowe w gminie oraz stowarzyszenia. Docieramy zarówno do mieszkańców powiatu, jak i lokalnych polityków, czyli najbardziej wpływowych środowisk na Ziemi Myślenickiej.

Reklama modułowa:

1 moduł - 48 x 48 mm

Moduły kolorowe:

Strona tytułowa (pierwsza, max. 10 modułów w formacie 5x2)

Przy zamówieniu 1-2 modułów - cena za 1 moduł - 100 zł
Przy 3-5 modułów - 90 zł
Przy 6 i więcej modułów- 80 zł

Strona ostatnia

Przy zamówieniu 1-2 moduły cena za 1 moduł - 80 zł 
Przy 3-5 modułów 70 zł
Przy 6 i więcej modułów- 60 zł

strony redakcyjne (max. 40 modułów - cała strona)

Przy zamówieniu 1-2 moduły cena za 1 moduł - 50 zł
Przy 3-5 modułów - 45 zł
Przy 6 i więcej modułów - 40 zł

Moduły czarno-białe:

strony redakcyjne (max. 40 modułów - cała strona)

Przy zamówieniu 1-2 moduły cena za 1 moduł - 30 zł
Przy 3-5 modułów 25 zł
Powyżej 6 modułów 20 zł

Podziękowania, nekrologi itp.

50 zł ( 2 moduły )

Rabaty:

3 emisje 5%
5 emisji 10%
6-10 emisji 15%
11-15 emisji 20%
16-25 emisji 25%
26-35 emisji 30%
36-45 emisji 40%
powyżej 50 emisji 50%
Rabat agencyjny - 20%

Zamów ogłoszenia drobne w papierowym wydaniu przez internet

Materiały sponsorowane:

2 szpalty w tym zdjęcie ( do 1/3 strony) - 600 zł. ( cena negocjowana)
- cena do negocjacji w zależności od wielkości materiału i miejsca jego publikacji

Inserty

wkładki reklamowe - 400 zł
- cena do negocjacji w zależności od ilości insertowanych egzemplarzy gazety i wielkości insertu

Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

Wycena reklamy w tygodniku

Zaznacz liczbę modułów z lewej strony

Wybranych modułów: , wymiar reklamy: mm x mm

Strona

Liczba emisji

Koszt całkowity netto

Z rabatem dla emisji -%
Cena przy jednej emisji:
Cena za jeden moduł: