Reklama w Gazecie Myślenickiej

Gazeta Myślenicka na lokalnym rynku wydawniczym działa blisko 30 lat, co sprawia, że jesteśmy najstarszym pismem ukazującym się na terenie powiatu myślenickiego.

Nasz obecny nakład wynosi 2500 egzemplarzy, jednak jak wynika z badań przeprowadzonych przez Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, czytelnictwo gazety pięciokrotnie przewyższa jej nakład, a każde wydanie czytane jest przez wielu mieszkańców. Tak więc realnie, gazeta trafia do 13 tys. Czytelników.

Prezentowane przez nas treści zawierają się na 12 stronach (w numerach specjalnych objętość pisma wzrasta do 16).

Gazeta Myślenicka trafia do punktów sprzedaży na terenie całego powiatu, a ich łączna liczba przekracza 150. Gwarantują to największe i najlepsze firmy kolportażowe w Polsce jak Ruch, Garmond oraz Kolporter.

Nasz tygodnik prenumerowany jest m.in. przez gminę Myślenice, Wiśniowa, Starostwo Powiatowe, liczne instytucje publiczne, wszystkie placówki oświatowe w gminie oraz stowarzyszenia. Docieramy zarówno do mieszkańców powiatu, jak i lokalnych polityków, czyli najbardziej wpływowych środowisk na Ziemi Myślenickiej.

Reklama modułowa:

1 moduł - 48 x 48 mm

Moduły kolorowe:

Strona tytułowa (pierwsza, max. 10 modułów w formacie 5x2)

Przy zamówieniu 1-2 moduów - cena za 1 moduł - 100 zł
Przy 3-5 modułów - 90 zł
Przy 6-10 modułów - 80 zł

Strona ostatnia

Przy zamówieniu 1-2 moduły cena za 1 moduł - 80 zł 
Przy 3-5 modułów 70 zł
Przy 6-10 modułów 60 zł
Przy 11-20 modułów 50 zł

strony redakcyjne (max. 40 modułów - cała strona)

Przy zamówieniu 1-2 moduły cena za 1 moduł - 50 zł
Przy 3-5 modułów - 45 zł
Przy 6-10 modułów - 40 zł
Przy 11-20 modułów - 35 zł
Przy 21-40 modułów - 30 zł

Moduły czarno-białe:

strony redakcyjne (max. 40 modułów - cała strona)

Przy zamówieniu 1-2 moduły cena za 1 moduł - 30 zł
Przy 3-5 modułów 25 zł
Przy 6-10 modułów 20 zł
Przy 11-20 modułów 15 zł
Przy 21-40 modułów 10 zł

Podziękowania, nekrologi itp.

osoby prawne - 50 zł
osoby fizyczne - 30 zł

Rabaty:

3 emisje 5%
5 emisji 10%
6-10 emisji 15%
11-15 emisji 20%
16-25 emisji 25%
26-35 emisji 30%
36-45 emisji 40%
powyżej 50 emisji 50%
Rabat agencyjny - 25%

Zamów ogłoszenia drobne w papierowym wydaniu przez internet

Materiały sponsorowane:

2 szpalty + zdjęcie - 500 zł.
- cena do negocjacji w zależności od wielkości materiału i miejsca jego publikacji

Inserty

wkładki reklamowe - 300 zł
- cena do negocjacji w zależności od ilości insertowanych egzemplarzy gazety i wielkości insertu

Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysookości 23%

Wycena reklamy w tygodniku

Zaznacz liczbę modułów z lewej strony

Wybranych modułów: , wymiar reklamy: mm x mm

Strona

Liczba emisji

Koszt całkowity netto

Z rabatem dla emisji -%
Cena przy jednej emisji:
Cena za jeden moduł: