Rekordowa XVII kwesta

Miasto 5 listopada 2019 Wydanie 41/2019
Rekordowa XVII kwesta
Kwestujący przed wejściem na cmentarz przy kościółku św. Jakuba Fot. M. Węgrzyn

Za nami XVII kwesta na myślenickim cmentarzu, która przyniosła rekordową kwotę

16 tys. 879 zł na ratowanie cmentarza cholerycznego.

Jak co roku kwesta spotkała się z dużym zainteresowaniem i wsparciem ze strony odwiedzających nasze nekropolie. Podobnie jak w latach poprzednich, oprócz wolontariuszy z myślenickich szkół średnich, do akcji włączyli się politycy, ludzie kultury, działacze społeczni i pasjonaci lokalnej historii. Organizatorzy postanowili, że dochód z tegorocznej kwesty zostanie przeznaczony na działania mające przywrócić pamięć cmentarza cholerycznego w Myślenicach, na stokach góry Dalin, tzw. Bukówce.

Cmentarz od dawna popadał w ruinę i istnieje niebezpieczeństwo, że w niedługim czasie zupełnie mógłby popaść w zapomnienie.

Zarówno organizatorzy, jak i wszyscy zaangażowani w kwestę mają nadzieję, że dzięki hojności odwiedzających myślenickie cmentarze, uda się temu zapobiec.

Organizatorzy i wszyscy kwestujący są bardzo wdzięczni za wsparcie.

Marek Stoszek

W tym roku w gronie kwestujących wymienić należy wiele znanych postaci ziemi myślenickiej na czele z burmistrzem Myślenice Jarosławem Szlachetką, zastępcą Mateuszem Sudrem i sekretarzem gminy Robertem Pitalą, posłem-elektem Władysławem Kurowskim, radnymi miejskimi Grażyną Ambroży, Józefem Błachutem, Jerzym Cachlem, Haliną Dyląg, Mirosławem Fitą, Wacławem Szczotkowskim, prezesem spółki Sport Myślenice Michałem Funkiem, prezes MZWiK Katarzyną Burdą, starostą powiatu myślenickiego Józefem Tomalem, wicestarostą Rafałem Kudasem, radnym powiatowym Janem Bylicą.

W kweście udział wzięli: Stanisław Bisztyga, Marek Łatas, Stanisław Nowacki, Maciej Ostrowski, Sławomir Kaganek, Józef Bałuk, Stanisław Skałka, Roman Ajchler, Stanisław Hodurek, Władysław Hodurek, Jolanta Magiera, Piotr Magiera, Stanisław Kawa, Małgorzata Ficek, Barbara Bylica, Jacek Górka, Piotr Szewczyk, Karolina Druzgała-Pawlak, Agnieszka Kazanecka–Bylica, Dorota Kamińska, Zbigniew Kaleta, Agnieszka „Tola” Słomka, Maciej Hołuj, Anita Werner, Jacek Hołuj, Natalia Nowacka, Jerzy Fedirko, Jakub Ślósarz, Magdalena Cichoń, Tadeusz Wygona, Krystyna Bogdanowicz-Wygona, Ludwik Starzak, Anita Wygona–Wątor, Adrian Burtan, Jacek Ślósarz, Roman Pitak, Beata Strzelec, Anita Szymoniak, Agnieszka Lehman-Dybała, Iwona Gancarczyk -Rusin, Joanna Ryś, Małgorzata Ambroży, Radosław Ambroży.

Przy cmentarzu na Stradomiu kwestowali, jak co roku, również przedstawiciele środowiska sportowców: Marek Pajka (trener piłkarzy „Orzeł Myślenice), Jerzy Bicz (były siatkarz, trener „Dalinu” Myślenice), Agnieszka Lehman-Dybała (była siatkarka, reprezentantka kadry narodowej juniorek, „Dalinu” i „Wisły” Kraków). W kweście uczestniczyło również 45 uczniów –wolontariuszy.

Wśród kwestujących stanęli też inicjatorzy kwesty: prezes Fundacji Rozwoju Regionu Myślenickiego Franciszek Piwowarczyk, który czuwał nad sprawnym przebiegiem kwesty, prezes Myślenickiego Towarzystwa Historycznego, a zarazem redaktor naczelny „Gazety Myślenickiej” Mark Stoszek, a akcję tradycyjnie prowadziła Joanna Kazanecka z ramienia I LO.

Szczególne podziękowania organizatorzy składają Mirosławowi Insbrandtowi z firmy „Grafipack” za bezpłatne wykonanie ulotki informacyjnej.

Wszystkim, którzy swoim działaniem wsparli renowację obiektów upamiętniających bohaterów lokalnej historii oraz przyczynili się do konserwacji zabytków myślenickiego cmentarza, organizatorzy kwesty pragną serdecznie podziękować. Mamy nadzieję, że dzięki podejmowanej każdego roku akcji ocalimy pamięć o tych, których nie ma już wśród nas.

Organizatorzy