Remont centrum zaczną od kościoła

Remont centrum zaczną od kościoła

Wymiana bruku wokół kościoła, na ul. Królowej Jadwigi i Piotra Skargi oraz sieci wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej wraz z oświetleniem, to zadania jakie obejmie pierwszy etap rewitalizacji Rynku. Prace remontowe rozpoczną się lada dzień i potrwają do końca lutego

Burmistrz Maciej Ostrowski podpisał umowę z wykonawcą na realizację pierwszego etapu prac remontowych w ramach rewitalizacji Rynku, które obejmą otoczenie kościoła NNMP wraz z przylegającymi do niego uliczkami.

Na realizację projektu rewitalizacji centrum wraz z przyległą starówką i budową Muzeum Niepodległości (znajduje się na ukończeniu, a jego otwarcie zaplanowano na 10 listopada) gminie Myślenice udało się pozyskać ze środków unijnych dotację w wysokości 25 mln zł. To rekordowa kwota, bowiem żadne z sąsiednich miast nie otrzymało podobnych pieniędzy.

- Z 92 zgłoszonych wniosków do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dofinansowanie otrzymało 28 projektów. Wśród nich – na piątym miejscu znalazły się Myślenice – mówi Maciej Ostrowski.

Największą część dotacji pochłonie wymiana bruków, instalacji i oświetlenia w centrum miasta i na starówce. Pierwszy etap prac ruszy lada dzień i obejmie okolice kościoła NNMP w związku ze zbliżającą się rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej i planowanymi uroczystościami oraz ulice Królowej Jadwigi i Piotra Skargi, które łączą się z Górnym Przedmieściem i Placem Kilińskiego. Remont tego fragmentu centrum będzie kosztować 4,13 mln zł i zostanie wykonany w przeciągu najbliższych 6 miesięcy.

W alejce wokół kościoła oraz w ulicy Piotra Skargi zlikwidowany zostanie nierówny kamień tzw. „otoczak”, który zastąpi nowa, płaska i antypoślizgowa posadzka z porfiru, z elementami granitu strzegomskiego. Takimi kamieniami wyłożona jest m.in. ul. Floriańska i Grodzka w Krakowie. Konserwator zabytków nakazał jednak odtworzyć i pozostawić fragmenty posadzki z „otoczaka” po bokach traktu pieszego wokół świątyni. W ramach tego etapu prac wykonana zostanie także iluminacja świetlna kościoła.

- Dotychczasowy piaskowiec zastąpi granit i porfir. To materiał najwyższej jakości. Wybierając jakość mieliśmy na względzie charakter miejsca jakim jest Rynek i starówka. Proszę pamiętać, że to nie tylko centrum miasta, ale również gminy, a zarazem miejsce historyczne. Mam nadzieję, że wykonana w najbliższych miesiącach w Myślenicach praca będzie przez setki lat świadczyła o wysokiej jakości, dobrym wyborze i odpowiednim spożytkowaniu środków unijnych - podczas podpisania umowy tłumaczył burmistrz Maciej Ostrowski.

Tego samego dnia przy ołtarzu polowym odbyło się symboliczne „wbicie kilofa” w którym oprócz samorządowców uczestniczył m.in. wykonawca, projektant i gospodarz terenu czyli ksiądz proboszcz Zdzisław Balon. - Mam nadzieję, że „trzynastka” w dacie okaże się szczęśliwa, jako że to dzień Nabożeństwa Fatimskiego i prace przebiegać będą pomyślnie - mówił.

Kolejnego dnia wokół parafii odbywały się pomiary, a robotnicy rozpoczną swoją pracę jeszcze w tym tygodniu. Roboty ziemne będą odbywały się pod nadzorem archeologicznym i konserwatorskim. - Chcemy zacząć jak najszybciej. Mamy wszystko zabezpieczone pod kątem sprzętu, pracowników jak i materiałów. Będzie to trudna inwestycja ponieważ czeka nas wykonanie prac instalacyjnych oraz odbudowa nietypowych nawierzchni, a wszystko pod nadzorem konserwatora zabytków – mówi Szymon Bogut z firmy Instabud.

To konserwator zabytków postawił warunek mówiący o tym, że wymiana nawierzchni wokół kościoła może nastąpić wyłącznie z zachowaniem jego historycznego elementu jakim jest „otoczak”, czyli kamień którym dzisiaj wyłożony jest trakt wokół świątyni. Termin prac może się przeciągnąć ze względu na charakter miejsca w jakim będą prowadzone. Warto przypomnieć, że do pierwszego rozbioru Polski w tym miejscu znajdował się cmentarz i podczas wykopów pracownicy mogą natrafić na różnego rodzaju artefakty, które w takim przypadku zbadać będą musieli archeologowie.

Płytę Rynku rozkopią w 2019

Jeszcze w tej kadencji burmistrz zapowiedział ogłoszenie przetargu na drugi etap rewitalizacji, który ma objąć wymianę płyty Rynku oraz nawierzchni przyległych ulic – tj. Kościuszki, Klakurki, Kilińskiego (tzw. „Koński Rynek”) wraz z traktem pieszym prowadzącym do ronda w Śródmieściu, ulicą Bema z miejscami postojowymi oraz fragmentem ulicy Reja przy skrzyżowaniu z ul. Gałczyńskiego. Ponadto odnowione zostaną wszelkie instalacje, powstanie odwodnienie, a mieszkańcy ul. Kościuszki będą mogli podłączyć się do nowo powstałej sieci gazowej, bowiem to jedyna ulica w centrum, która nie ma takiego połączenia.

Nowa płyta jak i otaczające ją uliczki i trakty piesze wykonane zostaną z porfiru i granitu strzegomskiego. Przez środek Rynku przebiegać będzie szpaler drzew, a w okolicy „Tereski” powstanie nowa fontanna posadzkowa, która będzie mogła być używana jako wodny plac zabaw dla dzieci. Na płycie znajdą się też nowe lampy, oświetlenie posadzkowe, ławki, kosze i stojaki na rowery. Z głównej alejki o 20 metrów zostanie przeniesiony i obrócony frontem do Rynku Pomnik Niepodległości. Otoczony zielenią pozwoli na dogodne prowadzenie uroczystości patriotycznych. Nad całością wprowadzanych zmian czuwa konserwator zabytków, który uzgodnił pozytywnie projekt rewitalizacji starówki. Planowany koszt całości przedsięwzięcia to 33 211 798,20 zł.

- Przetarg na wykonanie drugiego etapu rewitalizacje będę chciał ogłosić jako burmistrz Myślenic, natomiast to, kto go będzie rozstrzygał okaże się już po wyborach – mówi Maciej Ostrowski.

Piotr Jagniewski Piotr Jagniewski Autor artykułu

Reporter, redaktor, fotograf. Lubi dobrze opowiedziane historie i ludzi z pasją, którzy potrafią się nimi dzielić. Z gazetą związany w latach 2006-2018. W latach 2014-2018 pełnił funkcję redaktora naczelnego. (REPORTAŻ, WYWIAD, WYDARZENIA, LUDZIE, SAMORZĄD)