Remonty na drogach powiatowych

Remonty na drogach powiatowych

Równolegle z remontem ul. Słonecznej powiat przygotowuje inwestycje na drogach w Gminie Myślenice

Rozpoczęła się budowa chodnika w ciągu ul. Sienkiewicza od cmentarza do połączenia z istniejącym chodnikiem w Polance. W ramach tej inwestycji uzupełniony też zostanie brakujący odcinek chodnika w ciągu ul. Sienkiewicza od skrzyżowania z ul Kasprowicza do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza - boczna.

Przygotowywany jest przetarg na budowę chodnika w Głogoczowie od kościoła w kierunku Włosani.

Powiat myślenicki otrzymał dotację na przebudowę odcinka drogi do Osieczan od ronda marszałka Marka Nawary do ronda prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W ramach tej inwestycji na całej długości wykonany zostanie chodnik (z uzupełnieniem brakujących odcinków) oraz nowa nawierzchnia. Przeprowadzony zostanie remont mostu na ul. Piłsudskiego i mostu osieczańskiego. Przebudowie na rondo ulegnie skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Zdrojową oraz zmodernizowane będzie skrzyżowanie drogi powiatowej z gminną w kierunku strefy ekonomicznej przed rondem Kaczyńskiego od strony Osieczan.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)