Rewitalizacja wokół myślenickiego Sanktuarium

Rewitalizacja wokół myślenickiego Sanktuarium
Fot. Fot. M. Stoszek

Od ubiegłego roku realizowany jest projekt, na który Miasto i Gmina Myślenice pozyskała pieniądze w ramach rewitalizacji. Obecnie dobiegły końca prace wokół kościoła farnego.

Wykonane zostały prace przy ulicach Piotra Skargi, Królowej Jadwigi oraz trakt pieszy wokół myślenickiego Sanktuarium. Objęły one wymianę sieci wodnokanalizacyjnej, położenie nowej nawierzchni ulic wraz z wymianą podbudowy (otoczak tzw. rabiak zastąpiono antypoślizgowym porfirem, granitem strzegomskim oraz – zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków – nowym otoczakiem pozyskanym ze żwirowni „Nowa Biała” w gminie Nowy Targ). Zainstalowano ponadto nowoczesne oświetlenie do iluminacji kościoła oraz przygotowano instalacje wokół kościoła pod ewentualny monitoring miejski. Od strony ul. Królowej Jadwigi wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a od strony boiska szkolnego – mur oporowy zabezpieczający skarpę i znajdujące się tam drzewa. Przy tej okazji przy ul. Królowej Jadwigi powstało 7 nowych miejsc parkingowych, w tym 2 zarezerwowane dla osób niepełnosprawnych.

Równolegle od strony północnej i wschodniej został wykonywany nowy mur, a od strony południowej – uzupełniono ubytki. Prace te nie są jednak częścią projektu, ale inwestycją własną parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Modernizacja tej części starówki dobiegła już końca. Prace rozpoczęły się 13 września 2018 roku, zakończono je 12 kwietnia br. Wykonawcą prac jest firma Insbud wg projektu dr. inż. arch. Łukasza Stożka, a wartość wykonanych prac wynosi 4 mln 132 tys. 800 zł.

„Przebudowa myślenickiego rynku wraz z otoczeniem starówki – cz. 1” w ramach projektu „Przebudowa myślenickiego rynku wraz z otoczeniem starówki, budowa muzeum przy ulicy Traugutta w Myślenicach, na działce nr 974, Myślenice obręb 2”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)