Robert Murzyn – radny powiatu myślenickiego, członek klubu PiS

Robert Murzyn – radny powiatu myślenickiego, członek klubu PiS

Od ostatniej sesji Rady Powiatu w dniu 31 października jest pan w radzie powiatu następcą posła elekta Władysława Kurowskiego. Jak wyglądało pana dotychczasowe zaangażowanie w życie społeczne?

W życiu społecznym uczestniczę aktywnie już od ukończenia 18. roku życia. W 1996 roku reaktywowałem, po kilkuletniej przerwie, sekcję piłkarską klubu sportowego „Iskra” Głogoczów, która istnieje do dnia dzisiejszego i odnosi sukcesy. Byłem twórcą i trenerem pierwszych w historii Głogoczowa piłkarskich drużyn młodzieżowych, a także jednym z głównych budowniczych nowego boiska piłkarskiego w Głogoczowie. Funkcję wiceprezesa ds. piłki nożnej LKS „Iskra” Głogoczów pełniłem do 2007 r. Od 2008 roku jestem natomiast członkiem Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej – Podokręg Myślenice. W 2011 roku zostałem odznaczony złotą odznaką Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie za zasługi w rozwoju i upowszechnianiu sportu wśród młodzieży. Równolegle od 21 lat jestem członkiem rady sołeckiej w Głogoczowie (VI kadencję z rzędu). Do moich najważniejszych osiągnięć – oprócz spraw sportowych – zaliczam: budowę nakładki asfaltowej na drodze powiatowej w Głogoczowie (na odcinku 2,7 km od kościoła w Głogoczowie do granicy z Włosanią), do której doprowadziłem jako radny powiatowy oraz to, że dzięki mojej interwencji u starosty myślenickiego w 2010 r., po prawie 20 latach administracyjnych sporów, został uregulowany stan prawny tzw. starej zakopianki, czyli odcinka drogi biegnącego przez centrum Głogoczowa. Została ona wówczas z zarządu GDDKiA w Krakowie przekazana we władanie gminie Myślenice i obecnie można na niej bez problemu dokonywać remontów z użyciem środków gminnych. Do takiego remontu dojdzie już w przyszłym roku, dzięki dotacji w kwocie ponad 3 milionów złotych pozyskanej z budżetu państwa przez burmistrza Jarosława Szlachetkę.

Jak pan przyjął informację, że zostanie pan radnym powiatowym?

Oczywiście przyjąłem ten fakt z dużą radością, ponieważ po 9 latach przerwy po raz drugi zasiądę w radzie powiatu. W obecnej kadencji, wraz z kolegami z klubu PiS, będę chciał się przede wszystkim skupić na sprawach związanych z ratowaniem szpitala w Myślenicach z powodu jego bardzo złej sytuacji finansowej. Mam zamiar bardzo aktywnie uczestniczyć w realizacji planu naprawczego szpitala. Ten temat jest mi bardzo dobrze znany, gdyż jako radny trzeciej kadencji rady powiatu byłem w latach 2008-2010 przewodniczącym Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, a w okresie 2011-2014 członkiem Rady Społecznej SP ZOZ w Myślenicach.

Czy pan jako mieszkaniec Głogoczowa będzie wnioskował o sprawy związane ze swoją miejscowością?

Jako radny będę zajmował się sprawami całego powiatu myślenickiego, wynikającymi z zadań narzuconych polskim powiatom przez ustawodawcę. Oczywiście nie mam zamiaru zapominać o Głogoczowie. Tutaj bez wątpienia priorytetowym zadaniem będzie budowa dalszej części chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Mam także zamiar aktywnie podjąć starania o budowę bezkolizyjnego przejazdu przez zakopiankę, która dzieli na pół Głogoczów. W tej sprawie liczę szczególnie na pomoc posła Władysława Kurowskiego, który będąc w koalicji rządzącej, pomoże mi – jak mam nadzieję – lobbować w tej sprawie w GDDKiA w Krakowie oraz w Ministerstwie Infrastruktury.

 

Maria Gaczyńska Maria Gaczyńska Autor artykułu

Dziennikarka, interesuje się głównie sprawami społeczno-politycznymi miasta i regionu