Rocznica stanu wojennego

Rocznica stanu wojennego

Za Ojczyznę i ofiary stanu wojennego wprowadzonego w Polsce 36 lat temu modlili się 13 grudnia uczestnicy mszy w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. Następnie delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze pod Pomnikiem Niepodległości

Msze koncelebrowaną odprawili ks. dziekan Stanisław Makowski i ks. Jarosław Łabęda, który wygłosił kazanie. Składało się ono z dwóch części - patriotycznej oraz adresowanej do dzieci uczestniczących w roratach. Kaznodzieja zwrócił uwagę na kolory biało-czerwonych kwiatów składanych pod pomnikiem i symbolikę naszych barw narodowych; na to, że w naszej historii - tak dalekiej, jak bliskiej - miłość do Ojczyzny i wolności zawsze naznaczona jest męczeństwem i krwią patriotów. W 1981 roku po raz kolejny chciano nam nawet wywalczoną przez Solidarność namiastkę wolności odebrać i znowu - jak mówił - trzeba ją było wywalczyć. Ludzie decydowali się na tę walkę kosztem zdrowia, a nawet życia. Jeśli dziś cieszymy się wolnością, to zawdzięczamy to im, więc winniśmy im wdzięczność i pamięć.

Modlitwę wiernych odczytał przewodniczący myślenickiej Solidarności Wojciech Tomal, a uroczysty charakter okolicznościowy podkreślała obecność Strzelców RP i pocztów sztandarowych Solidarności oraz historycznego sztandaru STW. Na zakończenie odśpiewano hymn Boże coś Polskę.

Pod Pomnikiem Niepodległości wieńce i wiązanki z biało-czerwonych kwiatów złożyły i zapaliły znicze delegacje: Solidarności, PiS-u wraz z przedstawicielami posła Jarosława Szlachetki, Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy, Strzelców RP, Klubu „Gazety Polskiej” i Solidarnej Polski.

W trakcie uroczystości przy pomniku odśpiewano hymn narodowy. Wszystkim przybyłym podziękował za wspólną obecność Wojciech Tomal.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)