Rok 1983. Uroczystość 350. rocznicy powstania Myślenickiego Sanktuarium Matki Bożej.

Rok 1983. Uroczystość 350. rocznicy powstania Myślenickiego Sanktuarium Matki Bożej.

Rok 1983. Uroczystość 350. rocznicy powstania Myślenickiego Sanktuarium Matki Bożej.

Msza św. koncelebrowana przy kapliczce ufundowanej w 1862 roku przez Jana i Marcjannę Hołujów, którą wybudowano w miejscu byłego domu Marcina Grabyszy na Górnym Przedmieściu. W sierpniu bieżącego roku obchodzić będziemy 50-lecie koronacji obrazu Pani Myślenickiej. Z tej to okazji w dniach od 1 do 8 maja 2019 roku, przy tej właśnie kapliczce, w wieczornych porach odbywały się majówki z udziałem parafian parafii N.N.M.P i parafii św. Brata Alberta. Okolicznościowe kazania na temat historii kultu wizerunku Matki Bożej Myślenickiej wygłaszał ks. Michał Piela SDS, autor monografii parafii myślenickiej wydanej w 2011 roku. Autorem prezentowanego zdjęcia jest Józef Stanisław Błachut.

Józef Stanisław Błachut Józef Stanisław Błachut Autor artykułu

Rodowity myśleniczanin, fotograf dokumentalista, pasjonat historii miasta oraz ludzi z nim związanych. Kolekcjoner starych pocztówek i fotografii Myślenic.