Rok w powiatowej ZOSP RP

Rok w powiatowej ZOSP RP
Zarząd działa w składzie wybranym na ubiegłorocznym zjeździe: Jan Podmokły - prezes, Michał Przęczek - wiceprezes, Ryszard Dudzik - wiceprezes, Józef Tomal - wiceprezes, Stanisław Wróbel - sekretarz, Waldemar Pachoń - skarbnik, członkowie prezydium: Henryk Migacz, Władysław Piaściak, Jan Druzgała, Piotr Pułka, Marek Gabzdyl, ks. Józef Orawczak, Marcin Adamski, Sławomir Kaganek.

W minionym roku zarząd zajmował się m.in. dotacjami dla OSP, umundurowaniem oraz zakupem samochodów, organizacją zawodów sportowo-pożarniczych, akcją krwiodawstwa oraz szkoleniami. Na zebraniu podsumowującym Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP spotkał się u swojego kapelana ks. Józefa Orawczaka na Zarabiu

W minionym roku zarząd zajmował się takimi sprawami, jak m.in. dotacje dla OSP na sprzęt, umundurowanie oraz zakup samochodów, przydział odznaczeń, organizacją zawodów sportowo-pożarniczych, akcją krwiodawstwa, szkoleniami dla OSP, zlotami drużyn młodzieżowych w Myślenicach.

Do kompetencji zarządu powiatowego należy też wnioskowanie o odznaczenia dla zasłużonych druhów i przyjaciół straży. Przyznano: 45 Złotych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa, 55 Srebrnych i 60 Brązowych, 103 Odznaki Strażak Wzorowy, 3 Złote Znaki Związku i 2 Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza.

Zdając relację z działalności, prezes Jan Podmokły nawiązał do Turnieju Wiedzy Pożarniczej, rokrocznie organizowanego przez zarząd powiatowy. Jak mówił, niestety tylko 3 gminy biorą w nim udział: Myślenice, Wiśniowa i Dobczyce. Zachęcał do promowania turnieju i liczniejszego udziału dzieci i młodzieży. Zarząd współorganizował wraz z Komendą Powiatową PSP zawody sportowo-pożarnicze drużyn młodzieżowych, natomiast nie udało się zorganizować zawodów dla druhów dorosłych z powodu aury - termin był dwukrotnie przekładany i w efekcie zawody odbędą się w roku 2018.

Sztandarowym działaniem zarządu powiatowego jest akcja krwiodawstwa. W 2017 roku zorganizowano 18 tur dla honorowych dawców, w których wzięło udział ok. 550 osób. Ponadto ok. 290 druhów oddało krew w godzinach pracy stacji krwiodawstwa. Łącznie w ramach akcji prowadzonej przez Zarząd Powiatowy oddano 380 litrów krwi. Przeprowadzone też zostały kolejne badania dla potencjalnych dawców szpiku kostnego. Jak informował Jan Podmokły, od początku akcji, zapoczątkowanej w roku 2001 przez ś.p. Andrzeja Burzawę „Dar ratowników dla dzieci poszkodowanych w wypadkach”, myślenicki strażacki Honorowy Klub Dawców Krwi i Szpiku Kostnego, noszący imię inicjatora, zebrał już ponad 6 tysięcy litrów tego bezcennego leku.

Prezes omówił też m.in. wojewódzki zlot drużyn młodzieżowych 3 września na myślenickim Zarabiu. Dziękował wszystkim osobom zaangażowanym w jego sprawną organizację i przebieg, a zwłaszcza włodarzom części gmin powiatu i staroście. Dyplomy z podziękowaniami wpłynęły także z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP. Swoje sprawozdanie prezes zakończył podziękowaniami dla wszystkich współpracowników, przyjaciół straży i sponsorów.

Jan Podmokły zwrócił uwagę na zalew pracy biurowej, z którym musi borykać się zarząd powiatowy. Cały zarząd, podobnie jak druhowie, działa społecznie. Nie zatrudnia pracowników i nie ma na to środków. Tymczasem niezbędna staje się pomoc biurowa, gdyż liczba wymaganych dokumentów ciągle rośnie.

Jak wynika z informacji skarbnika Waldemara Pachonia, zarząd powiatowy dysponuje niewielkimi środkami - rzędu 16 tys. zł. To bardzo niewiele, biorąc pod uwagę ogrom wykonanych zadań. Informację o środkach przyznawanych jednostkom OSP przez Państwową Straż Pożarną przedstawił komendant powiatowy Sławomir Kaganek. W tym roku było to łącznie ponad 700 tys. zł dla jednostek OSP naszego powiatu. Jak podkreślił, to największe środki państwowe, jakie dotychczas zasiliły jednostki OSP naszego powiatu.

Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Jan Litwa. Ponadto zatwierdzono plan pracy zarządu powiatowego na rok 2018.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę m.in. na odpowiednie składanie wniosków o dofinansowanie umundurowania z dotacji otrzymywanej od firm ubezpieczeniowych (środki nie zostały w całości wykorzystane z powodu wadliwych wniosków), na coraz mniej liczny udział strażaków w pielgrzymce do Łagiewnik, przypomniano też, że będą wymagane bilanse zarządów gminnych. Również w dyskusji powrócił temat biurokracji. Poinformowano ponadto o pracy komisji konkursowej, która wyłoniła najlepszą jednostkę roku. Została nią OSP Głogoczów.

Spotkanie zakończono przełamaniem się opłatkiem i życzeniami świątecznymi oraz noworocznymi.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)