Rok w straży – OSP Zarabie

Druhowie z Zarabia obradowali w sobotę 21 stycznia w strażnicy OSP. Na ich zebranie przybył sekretarz gminy Bronisław Poradzisz, komendant powiatowy PSP Sławomir Kaganek i komendant miejsko-gminny ZOSP RP Jan Słowik.

Zebranie rozpoczęto minutą ciszy dla uczczenia zmarłych druhów jednostki, w tym ostatnio pożegnanego Franciszka Łętochy.

Sprawozdanie z działalności jednostki w minionym roku złożył prezes OSP Zarabie Grzegorz Panuś i naczelnik Marcin Panuś. W tym okresie jednostka m.in. cztery razy brała udział w gaszeniu pożarów, zabezpieczała awarię gazociągu na Zarabiu. Z wykorzystaniem quada uczestniczyła w poszukiwaniu zaginionej osoby, w penetrowaniu brzegu Raby w akcji ratunkowej osób płynących rzeką na pontonie i udzielała pomocy paralotniarzowi, który zawiesił się na wierzchołkach drzew na Ukleinie. Ponadto pomagała w utrzymaniu przejezdności dróg po wichurach i wielu innych czynnościach zabezpieczających oraz profilaktycznych.

Jednostka brała udział w  szkoleniach prowadzonych przez PSP Myślenice i ćwiczeniach komendanta gminnego. Ponadto 4 osoby odnowiły szkolenia strażaków-ratowników medycznych oraz odbyło szkolenia odnośnie obsługi aparatów oddechowych podczas ćwiczeń w komorze dymowej.

Jak co roku, jednostka brała udział w zabezpieczeniu imprez masowych organizowanych przez gminę (w tym Dni Myślenic i Sylwestra na Rynku), uroczystości kościelnych (w tym procesji Bożego Ciała). Pomagała też w zabezpieczeniu logistycznym zawodów pożarniczych i meczów piłki nożnej na stadionie Dalinu. Tradycyjnie uczestniczyła wraz ze swoim pocztem sztandarowym w świętach gminnych i kościelnych.

W minionym roku strażacy z Zarabia zakupili i wyremontowali sprzęt bojowy za sumę 21 tys. 878 zł. W ramach tych wydatków znalazł się remont podwozia samochodu Honker, remont układu hamulcowego w samochodzie Star, remont pił spalinowych, zakup dwóch zestawów medycznych R1, folii termicznej, uzupełnieno umundurowanie.

Ponadto w ramach działań gospodarczych zakupiono nowy komputer z drukarką do biura, materiały do remontu części pomieszczeń, wykonano remont biura, instalacji elektrycznej, nowy przyłącz wody ze studni, wymieniono część stolarki w strażnicy, wyremontowano plac za strażnicą i ogrodzono go, zakupiono nowy hydrofor z silnikiem, kupiono naczynia stołowe oraz wykonano remont sprzętu chłodniczego w kuchni.

Dochody jednostki były w minionym roku o 30% wyższe niż zaplanowano.

Jednostka organizowała też spotkania dla społeczności lokalnej – Dzień Babci i Dziadka, obchody Wielkiego Tygodnia, imprezę z okazji św. Floriana, Dni Otwarte Remizy dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej. Druhowie wzięli udział w Targach Pożarniczych w Kielcach, Dniu Dziecka zorganizowanym na Zarabiu przez hufiec ZHP, integracyjnej Zabawie Andrzejkowej OREW. Aktywnie brali też udział w  akcji krwiodawstwa. Wynajmowali nieodpłatnie salę strażnicy na imprezy i zebrania innych organizacji społecznych. Od lat jednostka współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Harbutowicach, co obejmuje także wizytę uczestników WTZ w strażnicy na Zarabiu.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił przewodniczący Kazimierz Rapacz, który też postawił wniosek komisji o udzielenie zarządowi absolutorium. Przyjęto je jednomyślnie przy jednym wstrzymującym głosie, prezesa.

W obecnym roku druhowie zamierzają m.in. odnowić elewację strażnicy od strony ul. Piłsudskiego i zbudować wiatę w ogrodzie dla gości weselnych. Jednak najważniejszym wyzwaniem i zadaniem jest przebudowa dachu strażnicy, co wymaga zabezpieczenia środków finansowych na poziomie 200 tys. zł. Jednostka zamierza też złożyć wniosek o nowy samochód bojowy. 

W dyskusji Bronisław Poradzisz w imieniu burmistrza podziękował jednostce za dynamiczną i ofiarną działalność oraz złożył życzenia noworoczne strażakom i ich rodzinom.

Sławomir Kaganek przedstawił statystykę zdarzeń w powiecie. Było ich mniej niż rok wcześniej, ponieważ wtedy poważny odsetek akcji ratowniczych generowała powódź. Zachęcił też do korzystania ze szkoleń i kursów organizowanych dla jednostek OSP przez straż powiatową, poinformował o planowanych ćwiczeniach bojowych, turnieju szachowym i piłki nożnej dla służb mundurowych. Zwracał uwagę na konieczność przestrzegania przepisów BHP podczas akcji oraz na obowiązkowe badania kierowców.

Jan Słowik także podziękował jednostce za pracę i przedstawił plany odnośnie młodzieżowych zawodów pożarniczych oraz ćwiczeń gminnych.

OSP Zarabie liczy 32 druhów czynnych, 8 wspierających i 8 w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Prezesem jest Grzegorz Panuś, naczelnikiem – Marcin Panuś, zastępcą naczelnika – Marian Łętocha, skarbnikiem – Stanisław Poradzisz,  sekretarzem - Maciej Ulman, a członkami zarządu: Damian Ulman, Mariusz Knapczyk, Wacław Proszek, Jacek Pilch.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)