Rozbudowa strażnicy w Zasani

Rozbudowa strażnicy w Zasani

Wczesna wiosna dla druhów OSP wciąż niestety oznacza wzmożoną aktywność z powodu wypalania traw. Ten problem zajął sporo miejsca w dyskusji podczas zebrania sprawozdawczego w OSP Zasań w niedzielę 24 lutego

Chociaż jednostka w Zasani liczy tylko 24 druhów, to jest bardzo aktywna i ofiarnie pracuje na rzecz środowiska. Prowadzi też orkiestrę dętą, której kierownikiem jest Zygmunt Moryc. W ubiegłym roku 14 razy wyjeżdżała do akcji, w tym brała udział w gaszeniu pożaru garażu. Inne interwencje, to zdarzenia drogowe, usuwanie powalonych drzew z dróg publicznych, usuwanie gniazd szerszeni i pomoc przy podtopieniach. Druhowie prowadzą systematyczne przeglądy hydrantów na terenie wsi, biorą udział w ćwiczeniach, zawodach i pielgrzymkach, pomagają w organizacji i zabezpieczeniu wiejskich i parafialnych uroczystości, imprez sportowych oraz festynów. Orkiestra uczestniczyła w przeglądach i uroczystościach oraz pielgrzymkach strażackich.

Jednostka współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich Nasza Zasań, parafią, szkołą oraz innymi jednostkami OSP. Brała udział w szkoleniach, ćwiczeniach komendanta gminnego na Chełmie oraz zawodach. Pozyskała fundusze z gminy i MSWiA na zakup piły do stali i betonu. Z puli burmistrza dofinansowany został zakup 5 kompletów ubrań koszarowych oraz drobnego sprzętu koniecznego przy likwidacji skutków zdarzeń drogowych. Jak podkreślali przedstawiający sprawozdanie naczelnik Kazimierz Bielski oraz prezes Kazimierz Moryc, w tej chwili jednostka posiada pełne wyposażenie dla strażaków mogących brać udział w działaniach ratowniczych.

Strażacy w Zasani zamierzają rozbudować swoją strażnicę. Jak informował prezes, jest już wykonany projekt rozbudowy, ale nie ma jeszcze koniecznych pozwoleń na budowę. Jak powiedział, jest to najważniejsze zadanie na ten rok.

Na zebranie przybyli goście: wiceburmistrz Mateusz Suder, radna miejska Małgorzata Jaśkowiec, prezes miejsko-gminny ZOSP RP Waldemar Pachoń i przewodnicząca KGW Nasza Zasań Irena Bielska. Goście dziękowali jednostce za współpracę i zaangażowanie oraz za udział w powiatowej akcji krwiodawstwa. Omówili bieżące sprawy dotyczące jednostki i Zasani, planowane ćwiczenia i szkolenia, a także pielgrzymki, w tym do myślenickiego Sanktuarium z okazji 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej.

 

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)