Rozbudowa strażnicy w Zasani realna?

Rozbudowa strażnicy w Zasani realna?
Fot. Ryszard Sobkowicz

Wiosną jest szansa na rozpoczęcie rozbudowy strażnicy w Zasani. To główne zadanie, które obecnie chciałaby zrealizować jednostka. Podczas zebrania zastanawiano się, czy jego realizacja jest możliwa

W ubiegłym roku druhowie brali udział w gaszeniu płonącego garażu, a także 5 razy w gaszeniu pożaru traw oraz w zabezpieczeniu dachu budynku mieszkalnego i zabudowań gospodarczych uszkodzonych wskutek wichury. Zabezpieczali imprezy wiejskie i parafialne oraz gminne. Dzięki otrzymanym dotacjom zakupiono zestawy odzieży bojowej, ubrania specjalne, kaski oraz radiostacje nasobne-analogowe. Jak podkreślił naczelnik Kazimierz Bielski- obecnie jednostka posiada pełne wyposażenie dla strażaków mogących brać udział w działaniach ratowniczych.

W planach na ten rok sprawą numer jeden jest rozpoczęcie rozbudowy strażnicy. Na zebraniu obecny był projektant Jarosław Solarz. Umowę na wykonanie projektu podpisano w ubiegłym roku. Przed przystąpieniem do inwestycji konieczne jest przełożenie linii energetycznej. Przewidziano też kontynuowanie akcji przeglądu hydrantów.

W zebraniu sprawozdawczym OSP w Zasani uczestniczyli: burmistrz Maciej Ostrowski, prezes powiatowy Jan Podmokły, Marian Ćwierz z zarządu miejsko-gminnego ZOSP RP i przewodnicząca stowarzyszenia gospodyń Irena Bielska. Sprawozdania przedstawili naczelnik Kazimierz Bielski i skarbnik Zbigniew Gogol oraz przewodniczący komisji rewizyjnej Rafał Cygan.

Goście dziękowali druhom za ich zaangażowanie w akcjach ratowniczych, pomoc w organizacji i zabezpieczaniu imprez oraz współpracę ze środowiskiem wiejskim. Burmistrz zwrócił uwagę na dodatkowe zadania związane z obchodami 100-lecia niepodległości. Podkreślił, że rozbudowa strażnicy w Zasani jest potrzebna, ale trzeba ją wspólnie przedyskutować. Obowiązkiem gminy jest dbanie o część bojową strażnic. Budowy strażnic prowadzi się natomiast z pełnym udziałem wsi. Należy zastanowić się, czy wśród mieszkańców Zasani jest wola rozbudowy, czy są gotowi na składki na ten cel, podobnie jak to miało miejsce w Polance i jak dzieje się w Głogoczowie. Przypomniał też o programie „Małopolskie Remizy”, z którego można pozyskać do 50 tys. zł na modernizacje części bojowej strażnic. Podobnie Jan Podmokły doradzał rozpatrzenie realnych możliwości prowadzenia tej inwestycji. Omówiono też tegoroczne szkolenia, ćwiczenia i zawody. Podkreślano wzmocnienie potencjału bojowego jednostki w Zasani. Zwracano uwagę na zachowywanie zasad BHP w akcjach ratowniczych oraz przestrzegania regulaminowego umundurowania podczas uroczystości. Wszyscy zabierający głos życzyli druhom i ich rodzinom wszelkiej pomyślności.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)