Rozbudowują oczyszczalnię ścieków w Dobczycach

Region 21 sierpnia 2018 Wydanie 29/2018
Rozbudowują oczyszczalnię ścieków w Dobczycach

W Dobczycach trwa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków - największa prowadzona obecnie inwestycji w gminie

Poza budową nowych osadników trwają m.in. prace rozbiórkowe byłej oczyszczalni. W jej miejscu powstaną ciągi technologiczne i garaże. Prace idą sprawnie i zgodnie z harmonogramem.

Ta ponad 24-milionowa inwestycja jest kluczowa dla dalszego rozwoju sieci kanalizacyjnej w gminie i poprawy jakości życia mieszkańców. Jest to również ważna realizacja ze względu na wzrastające potrzeby strefy przemysłowej. Rozbudowa oczyszczalni ścieków kosztować będzie 24 mln zł z czego wkład Funduszy Europejskich wzniesie 10,8 mln zł.