Rozmach inwestycji oświatowych w Gminie Pcim

23 sierpnia 2007 Wydanie 31/2007
Rozmach inwestycji oświatowych w Gminie Pcim
W okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg prac remontowych w szkołach i przedszkolach w Pcimiu

W okresie wakacyjnym przeprowadzono szereg niezbędnych prac remontowych i inwestycji w szkołach i przedszkolach Gminy Pcim

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w  Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży

W okresie przerwy wakacyjnej przystąpiono do prac związanych z wymianą  zniszczonej, leciwej stolarki okiennej drewnianej na stolarkę  z PCV oraz drzwiowej,  dokonano wymiany  stolarki drzwiowej w pomieszczeniach  dydaktycznych  na parterze.  Ponadto w trakcie realizacji jest gruntowny remont dwóch sal lekcyjnych na poddaszu szkoły. Zakończenie całości prac planowane jest przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Malowanie sal i korytarzy remont łazienek w S.P. Trzebunia

W Szkole Podstawowej w Trzebuni w okresie wakacji trwają prace remontowe zorganizowane przez dyrektora w ramach bieżących potrzeb, a to: malowanie wyznaczonych pomieszczeń dydaktycznych, malowanie korytarzy oraz gruntowny remont łazienek na parterze łącznie  z flizowaniem. W trakcie opracowania jest kosztorys i przedmiary robót na prace remontowe na dachu obiektu szkoły.

Dokończenie wymiany stolarki  okiennej zewnętrznej  oraz drzwi wewnętrznych  w Szkole Podstawowej nr 3 w Pcimiu

W okresie wakacji zaplanowano dokończenie prac remontowych w obiekcie Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Pcimiu. Zakres prac do wykonania to: wymiana pozostałych, nie objętych zamówieniem  w 2006r. okien zewnętrznych w obiekcie szkoły oraz wymiana drzwi wejściowych i drzwi wewnętrznych do pomieszczeń dydaktycznych w szkole. Prace w toku. Planowane zakończenie przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Remont sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pcimiu

W okresie wakacji wykonywany jest remont  jednego pomieszczenia dydaktycznego oraz magazynu na owoce i warzywa na parterze szkoły  (likwidacja zagrzybienia, odnowienie ścian i podłogi, udrożnienie wentylacji oraz położenie fliz w magazynku).

Wymiana ogrodzenia  przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Stróży

Ogrodzenie wokół obiektów szkolnych nie spełniało swojej roli ze względu na  zniszczenie, połamane skorodowane słupki, wiele dziur w  siatce.

Teren wokół szkoły stał się miejscem schadzek młodzieży, którzy dewastowali obiekty. Podjęto prace związane z wymianą ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi. Prace planuje się zakończyć jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Remont i adaptacja  pomieszczeń starej plebanii dla potrzeb przedszkola nr 1 w Pcimiu wraz z przyłączem wodociągowym i gazowym (na zdjęciu kopanie wodociągu)

Ze względu na duża ilość wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola, zaszła konieczność uruchomienia dodatkowego oddziału przedszkolnego. Ze względu na ograniczoną ilość pomieszczeń w placówce przedszkolnej, w porozumieniu z księdzem proboszczem ustalono, że można wykorzystać piękne pomieszczenia do adaptacji na starej plebanii. Podjęto zadanie. Obecnie trwają prace wykończeniowe. Zagospodarowanie pomieszczeń planujemy wraz z rozpoczęciem roku szkolnego.

Prace przy Przedszkolu w za Rabą

Mając na uwadze powiększenie pomieszczeń dla przedszkolaków w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Pcimiu podjęto prace związane z jego rozbudową. Zaraz po zakończeniu roku szkolnego dynamicznie przystąpiono do prac  budowlanych. Prace zaplanowano tak, aby ich realizacja mogła być dokonana w okresie wakacji. Na obecny  czas  są już w okresie końcowym i od września warunki lokalowe także w tym przedszkolu będą lepsze.