Rusza budowa nowych boisk w gminie

Miasto 12 września 2018 Wydanie 32/2018
Rusza budowa nowych boisk w gminie
Fot. Piotr Jagniewski

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Grumix z Preczowa wygrało przetarg na budowę boiska treningowego do gry Funinho i do mini piłki nożnej przy stadionie Orła Myślenice w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego, a także remont boiska urazogennego przy Szkole Podstawowej w Zawadzie

Zakresem robót jest budowa ogólnodostępnego boiska do mini piłki nożnej oraz budowa ogólnodostępnego boiska do gry Funinho na obiektach Orła Myślenice przy ulicy Burmistrza Andrzeja Marka 7.

To realizacja kolejnych zadań wybranych przez mieszkańców do realizacji w pierwszej edycji Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Obydwa te zadania do Budżetu Obywatelskiego zgłaszał radny Czesław Bisztyga. Druga umowa dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego w Zawadzie, które jest współfinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolskie boiska 2018.”

Przedstawiciele wykonawcy podpisali umowę na realizację wyżej wymienionych inwestycji w obecności burmistrza Macieja Ostrowskiego, skarbnik Gminy Myślenice Anity Kurdziel oraz prezesa zarządu Klubu Sportowego Orzeł Myślenice Edwarda Łapy.

- W przyszłym tygodniu rozpoczynamy prace budowlane na obiektach Orła Myślenice. Jeśli warunki atmosferyczne nie pokrzyżują placów, to całość robót może zamknąć się w przeciągu dwóch lub trzech tygodni. W tym przypadku zależni jesteśmy jednak od terminu dostawy sztucznej trawy – mówił właściciel firmy Grumix.

PHU Grumix w Gminie Myślenice współpracowała już przy budowie kilku obiektów sportowych – między innymi przy Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki, Zespole Szkół im. A.Średniawskiego, czy też boiskach w Polance, Bęczarce, Drogini i Osieczanach.

Termin realizacji obydwóch projektów to 15 października 2018 roku, więc jeszcze w tym roku na boiskach ze sztuczną nawierzchnią zagrają zarówno uczniowie Szkoły Podstawowej w Zawadzie, jak również zawodnicy i mieszkańcy Myślenic na ogólnodostępnym boisku przy ulicy Burmistrza Andrzeja Marka 7.