Rusza Budżet Obywatelski 2018

Rusza Budżet Obywatelski 2018

Gmina Myślenice rozpoczyna przyjmowanie wniosków na zadania w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zadecydują na co przeznaczyć blisko milion z budżetu gminy. Już od 15 do 29 czerwca będzie można zgłaszać projekty. Warto więc mieć pomysł, zebrać podpisy, zgłosić projekt i namawiać mieszkańców do głosowania

Budżet obywatelski to „wydzielona” część budżetu miasta, o przeznaczeniu którego decydują bezpośrednio mieszkańcy poprzez: zgłaszanie pomysłów, a następnie - w drodze głosowania - wyrażenia opinii społecznej w stosunku do tych propozycji, a wygrane zostaną zrealizowane przez Gminę Myślenice.

- W ubiegłym roku radni Rady Miejskiej uchwalili wprowadzenie Budżetu Obywatelskiego w Myślenicach. Mieszkańcy mają dzięki temu realny wpływ na inwestycje z miejskiego budżetu w ich najbliższym otoczeniu, nie tylko w mieście, ale także na terenach wiejskich. Szczegóły, regulamin, składanie zadań oraz głosowanie odbywać się będzie na stronie www.bo.myslenice.pl - mówi burmistrz Maciej Ostrowski.

Tak samo jak przed rokiem, gdzie zgodnie z zapowiedzią burmistrza na pierwszą edycję budżetu została przeznaczona kwota 15 złotych na mieszkańca, co stanowi blisko 700 tysięcy złotych, która rozdysponowana była na miasto i tereny wiejskie. Dodatkowo tereny wiejskie miały swój własny budżet na zadania sołeckie w wysokości 200.000 złotych a miasto dodatkowe środki na tzw. projekt ogólnomiejski, na które gmina przeznacza również dodatkowe 200.000 złotych . W sumie mieszkańcy będą mogli zadecydować na co przeznaczą blisko milion złotych.

Miasto podzielone na dwie części, mieszkańcy terenów wiejskich głosować będą w swoich miejscowościach. Każda miejscowość na terenach wiejskich dysponuje własnym budżetem, którego wysokość uzależniona będzie od liczby mieszkańców. Dwie największe miejscowości Jawornik i Głogoczów otrzymają nie więcej niż 40 tysięcy rocznie. Reszta trafi do najmniejszych sołectw - Chełmu i Buliny.

Tylko pięć kroków do celu

1 krok
Pomysł - to Ty wiesz najlepiej co chciałbyś zmienić w swoim najbliższym otoczeniu. Wymyśl projekt, który chciałbyś zrealizować - mogą to być inwestycje i inne zadania w dziedzinie kultury, rekreacji, sportu, turystyki, ekologii. Minimalna kwota projektu wynosi 5000 zł, maksymalna kwota nie powinna przekraczać kwoty przyznanej na daną miejscowość lub okręg.

2 krok
Poparcie - znajdź osoby popierające Twój projekt. Wystarczy tylko 20 podpisów Mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i są zameldowani na terenie Gminy. Listę poparcia znajdziesz na www.bo.myslenice.pl lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta.

3 krok
Wniosek - wypełniony formularz zadania prześlij na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Formularz znajdziesz na www.bo.myslenice.pl, Dzienniku Podawczym urzędu miasta, u radnego lub sołtysa. Zachęcamy do składania zadania elektronicznie na www.bo.myslenice.pl
Pamiętaj- dodatkowo możesz zgłosić projekt ogólnomiejski. Nie wiesz jak wypełnić wniosek - skontaktuj się z pracownikami Wydziału Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji UMiG, zadzwoń na nr 12 639 23 08 lub napisz: promocja@myslenice.pl

4 krok
Weryfikacja zadań - do końca sierpnia specjaliści sprawdzą czy uda się zrealizować Twój plan. Zadania i inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:
- nie mogą być przedsięwzięciami komercyjnymi,
- muszą być ogólnodostępne,
- nie mogą zakładać realizacji tylko części zadania
- muszą się zakończyć w ciągu jednego roku budżetowego
- nie mogą generować rocznych kosztów utrzymania powyżej 30% wartości zadania
Więcej w regulaminie na stronie www.bo.myslenice.pl

5 krok
Głosowanie - pod koniec sierpnia poznasz wszystkie zaakceptowane projekty. Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec, który ukończył 16 lat. Głosowanie będzie możliwe przez www.bo.myslenice.pl Możesz oddać tylko jeden głos na zadanie zgłoszone w okręgu/miejscowości, gdzie jesteś zameldowany. Dodatkowo możesz oddać głos na jedno zadanie ogólnomiejskie.

Masz pytanie?

Odwiedź , zadzwoń: Wydział Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, tel. 12 639 23 08, email: promocja@myslenice.pl