Rusza realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego

Miasto 23 stycznia 2018 Wydanie 3/2018
Rusza realizacja projektów Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczęto konsultacje z wnioskodawcami na temat realizacji projektów inwestycyjnych w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego

Pierwsze spotkania odbyły się już w styczniu w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice. Konsultacje mają na celu ustalenia dotyczące realizacji projektów, które zostały wybrane w drodze głosowania. W najbliższym czasie wzywani do podjęcia wstępnych decyzji będą kolejni przedstawiciele poszczególnych zadań realizowanych w tym roku przez Gminę Myślenice.

- Pierwsza edycja Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego cieszyła się dużym zaangażowaniem mieszkańców. Teraz przedstawiciele wygranych projektów są wzywani przez poszczególne Wydziały Urzędu Miasta i Gminy na konsultacje dotyczące realizacji swojego zadania. Już po ogłoszeniu wyników mówiliśmy o sukcesie frekwencji i docenialiśmy pomysłowe projekty. Mamy nadzieję, że wraz z kolejnymi edycjami Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy nadal czynnie wezmą udział w tym programie i środki przeznaczane na ten cel zagospodarujemy na pomysłowe projekty - komentuje burmistrz Maciej Ostrowski.

Konsultacje w sprawie realizowanych zadań Budżetu Obywatelskiego dotyczyć będą głównie najbardziej zaawansowanych projektów. Po wstępnych rozmowach w Urzędzie Miasta i Gminy w Myślenicach są już między innymi przedstawiciele projektów dotyczących budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią przy stadionie Orła Myślenice, czy też zagospodarowania terenu wokół amfiteatru w Jasienicy.

Wydział Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji zachęca ponadto do zgłoszenia ewentualnych poprawek do regulaminu kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Swoje propozycje zmian można przesłać mailowo na promocja@myslenice.pl