Akcja

Ruszyła budowa magistrali wodociągowej

Region 28 sierpnia 2018 Wydanie 30/2018
Ruszyła budowa magistrali wodociągowej

Rozpoczęły się prace nad budową magistrali wodociągowej z Dobczyc do Raciechowic. W związku z uzyskaniem mniejszego dofinansowania niż początkowo zakładano inwestycja ma charakter etapowy

Pozyskane fundusze z budżetu państwa (6,5 miliona zł) oraz środki własne gminy (1,5 ml zł) pozwolą na realizację I etapu. Polegać on będzie na budowie magistrali wodociągowej z Dobczyc przez Krzyworzekę i Czasław do Raciechowic, gdzie zostanie połączona z istniejącym już ujęciem wody. Takie rozwiązanie pozwoli na zapewnienie wystarczającej ilości wody dla istniejących już podłączy oraz umożliwi dalszą rozbudowę sieci.

- Upalne lata, długotrwałe okresy bez opadów oraz susze pokazywały, że istniejące ujęcie jest niewystarczające, często nawet były problemy z dostarczaniem wody do podłączonych już gospodarstw, a to z kolei wiązało się z brakiem możliwości dalszej rozbudowy sieci - podkreśla Paweł Szydłowski, kierownik wodociągów i kanalizacji.

Pierwszy etap inwestycji ma zostać zakończony do końca listopada tego roku. Kolejne etapy to rozbudowa głównej sieci w kierunku Jodłownika wraz z budową sieci do miejscowości, które w tej chwili pozbawione są możliwości poprowadzenia wodociągu. W ramach tego zadania planowana jest również rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Czasław oraz Poznachowice Górne.