Rynek. Początek lat 60. ubiegłego wieku

Rynek. Początek lat 60. ubiegłego wieku
Fot. Zdjęcie z archiwum Józefa Stanisława Błachuta.

Mężczyzna pobierający wodę do celów gospodarczych ze studni Tereska

Studnię tę wzniesiono w 1893 roku na miejscu popularnej sadzawki niedługo po uruchomianiu w Myślenicach wodociągów. Spostrzegawczy czytelnicy gazety dostrzegą zapewne na studni napis informujący mieszkańców o tej dacie. W tle nowo powstający budynek mieszkalny Rynek 11.