Rynek zmienia się na naszych oczach

Rynek zmienia się na naszych oczach
M. Stoszek

To, że Rynek zmienia swoje oblicze, widać praktycznie z dnia na dzień. Prace objęły już praktycznie cały plac, a obecnie zaczynają koncentrować się na środkowej jego części. Remonty i prace oczywiście wiążą się z niedogodnościami w codziennym poruszaniu się po Rynku, wykonawcy jednak proszą mieszkańców Myślenic o wyrozumiałość i korzystanie z pozostawionych traktów do bezpiecznego poruszania się, które wytyczone są wzdłuż kamienic.

Częściowo można już poruszać się chodnikami wzdłuż ulic J. Bema i K.I. Gałczyńskiego, na których ułożono kostkę porfirową i granitową. Gdy tylko temperatura odpowiednio wzrośnie, kostka zostanie zabezpieczona fugą. Po zakończeniu tych prac, przyjdzie pora na zadbanie o estetykę wyremontowanych ulic: niebawem ruszą tam prace nad uporządkowaniem i odtworzeniem zieleńca, na którym powstanie łąka kwiatowa.

Dzięki modyfikacji projektu, udało się uniknąć wycinki i przesadzania starszych drzew, które – po zimie - powoli budzą się do życia.

Na południowej stronie Rynku trwa wymiana wszystkich sieci związanych z mediami. Wykonano już sieć wodną, kanalizację odprowadzającą deszczówkę, na ukończeniu są prace związane z instalacją sanitarną. Wspomniane prace prowadzone były pod nadzorem archeologów z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, co jest niezwykle istotne z uwagi na historyczny charakter zarówno placu, jak i całego miasta.

W północnej części Rynku, czyli bezpośrednio przy myślenickim magistracie, na ostatnim etapie są prace, związane z utwardzeniem podłoża drogowego, trwa tam teraz montaż krawężników. Zakończono tu również prace związane z podziemną infrastrukturą. Obecnie układane jest łącze światłowodowe, co umożliwi podłączenie się do szybkiego internetu przez mieszkańców i właścicieli kamienic w Rynku. Niezbędne informacje na ten temat można uzyskać pisząc na adres mailowy: info@myslenice.pl.

Prace, z głównego placu Myślenic, wychodzą również poza jego obszar. Na ulicy M. Klakurki do kanalizacji sanitarnej podpięte zostały budynki, które dotychczas nie posiadały takich przyłączy. Poruszając się wzdłuż ulicy M. Klakurki, w stronę ulicy H. Jordana napotkamy podłoże, które zostało w odpowiedni sposób utwardzone i przygotowane pod ułożenie na nim kostki porfirowej i granitowej.

Rynek zmienia się na naszych oczach. Szczęśliwie wszystkim pracom sprzyja również pogoda, która praktycznie przez cały okres ich trwania jest łaskawa dla wykonawców.

Równolegle, z tak zwanymi ciężkimi pracami, trwają przygotowania do prac mających na celu późniejsze prace związane z estetyką remontowanych miejsc, ich ukwieceniem i pełnym zagospodarowaniem.

Już niebawem nasz Rynek dostanie kolejne życie w swojej długiej i ciekawej historii. Wszyscy mają nadzieję, że ten kolejny rozdział w życiu placu ratuszowego, bo tak w okresie międzywojennym nazywano Rynek, będzie momentem, gdy na najważniejszy plac w mieście powróci dawny czar tego miejsca.

Marek Stoszek Marek Stoszek Autor artykułu

Prezes myślenickiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Badacz i propagator historii, kultury i tradycji naszego regionu. Od września 2019 redaktor naczelny Gazety Myślenickiej.