Sąd nad Stanisławem Augustem Poniatowskim

Tematem ostatniego przed wakacjami posiedzenia Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, była ocena przygotowań, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży