Ścieżką dookoła zalewu

Region 30 czerwca 2016 Wydanie 22/2016
Ścieżką dookoła zalewu
Ścieżką dookoła zalewu

Sprawa zagospodarowania zbiornika dobczyckiego i otwarcia go dla turystów wraca jak bumerang. Temat od lat wzbudza wiele emocji oraz nadziei związanych z rozwojem turystyki i rekreacji. I na tym w zasadzie koniec. Do tej pory ten malowniczo położony zbiornik jest w dalszym ciągu niedostępny dla żadnych form rekreacji. Powód? Ujęcie wody pitnej dla Krakowa. Czy budowa ścieżek da impuls dla dalszego rozwoju zbiornika i doprowadzi do złagodzenia restrykcyjnych przepisów korzystania z zalewu dobczyckiego? Czas pokaże...

Trzy gminy położone w bezpośrednim sąsiedztwie tj. Dobczyce, Myślenice, Siepraw nie dają jednak za wygraną i chcą wykorzystać każdą pojawiającą się szansę. Jednoczą siły na rzecz zbiornika. Blisko dwa lata temu otrzymały fundusze unijne na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej zagospodarowania zbiornika w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Szansę opracowania dokumentacji otrzymały także zbiorniki w Czorsztynie, Rożnowie, Klimkówce i Świnnej Porębie.

Problem w tym, że spośród wymienionych wyżej, zbiornik dobczycki jest jedynym akwenem, który stanowi źródło wody pitnej dla aglomeracji krakowskiej, co znacznie ogranicza możliwości i plany inwestycyjne gmin położonych wokół niego.

Otoczenie tak – woda w dalszym ciągu NIE

Amatorzy „moczenia stóp” muszą na razie zapomnieć o tej formie wypoczynku nad zalewem. Dlatego też gminy ostrożnie podeszły do koncepcji zagospodarowania otoczenia zbiornika. Początkowo plany były ambitne, jednak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie szybko sprowadził samorządowców na ziemię. Godziny spotkań, wizji w terenie aż w końcu wypracowano pewien kompromis. Jest pełna zgoda co do zagospodarowania otoczenia zbiornika, nawet w jego bliskiej odległości, jednak bez możliwości ingerencji w wodę. Dlatego też gminy zrezygnowały z pierwotnych planów i nieco je zmodyfikowały. Przypomnijmy, że na terenie tzw. zatoki drogińskiej gmina planowała utworzyć przystanek turystyczny z plażą, boiskami do siatkówki plażowej, punkt gastronomiczny z tarasem widokowym oraz wodny plac zabaw dla dzieci.

16 km ścieżek po myślenickiej części zalewu

Blisko dwa lata trwały prace nad projektem zagospodarowania zbiornika. Myślenice zdecydowanie postawiły na ścieżki rowerowo-biegowe. Na terenie naszej gminy planowana jest budowa ponad 16 km nowych ścieżek wokół zbiornika. Gmina Dobczyce planuje budowę 3 km i stawia na zagospodarowanie wzgórza zamkowego i budowę parkingu, Siepraw planuje utworzyć około 6 km ścieżek rowerowych oraz punkt turystyczny nad zatoką zakliczyńską. Wszystkie ścieżki mają tworzyć pętlę wokół zbiornika, choć już dzisiaj wiadomo, że poza obszarem Gminy Myślenice będą one przebiegały po istniejących drogach gminnych i powiatowych.

Na terenie Myślenic projekt będzie kontynuacją istniejącej ścieżki rowerowo-biegowej w kierunku Osieczan (dzisiaj kończy się przy moście osieczańskim). Dalej ścieżka prowadzić będzie brzegiem Raby, wzdłuż ogródków działkowych, lasem, gdzie na terenie podmokłym powstanie 20 metrowa kładka, następnie w stronę stawów osieczańskich, przy których zaprojektowano punkt turystyczny – platformę do obserwacji ptaków. Następnie ścieżka prowadzi wałami zbiornika, aż do Drogini. Dalej łąką i lasem wspina się na Tulej, gdzie planowana jest budowa wieży widokowej, słonecznych tarasów wraz z placem zabaw dla dzieci. Według koncepcji ścieżka miała prowadzić do Kościółka w Drogini, jednak brak zgody właścicieli prywatnych terenów uniemożliwiły wykonanie projektu budowlanego. Dalej trasa prowadzić będzie drogą powiatową w kierunku Dobczyc, Sieprawia, zatoką zakliczyńską w stronę Borzęty. Na terenie gminy Myślenice ścieżka (tym razem asfaltowa) połączy się z Sieprawiem przez drogę wojewódzką i poprowadzi samym szczytem Borzęckiej Góry między zabudowaniami, i zejdzie w dół do Myślenic w okolicy tzw. źródełka. Na terenach leśnych i łąkach ścieżka będzie jedynie utwardzona, aby nie zaburzać leśnego krajobrazu. Dalej od źródełka trasa prowadzić będzie wałami w stronę Myślenic, w stronę strefy przemysłowej Dolne Przedmieście i drugim brzegiem Raby do mostu przy ulicy Piłsudskiego, zamykając tym samym pętlę ścieżek.

Wszystkie gminy mają opracowaną dokumentację wraz z pozwoleniami na budowę i wszelkimi uzgodnieniami w tym zakresie – mówi Maciej Ostrowski – burmistrz Myślenic. Nad tym projektem pracowaliśmy prawie dwa lata, odbyliśmy rozmowy z ponad 150 właścicielami prywatnych gruntów przez które mamy nadzieję będzie przebiegała ścieżka. Za tą współpracę bardzo serdecznie dziękuję – dodaje.

Nowa kładka rowerowa na Rabie?

Są spore szanse na jej powstanie. Gminy prowadzą rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie o realizacji części inwestycji w ramach projektu tras rowerowych Velo Raba. Gdyby doszło do porozumienia i współpracy wówczas drogi wojewódzkie przejęłyby część opracowanej dokumentacji technicznej i realizowałyby inwestycję od strony Borzęty. Dodatkowo w ramach projektu Velo Raba Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje budowę nowej kładki dla rowerzystów za mostem osieczańskim. Jeżeli dojdzie do realizacji inwestycji powstanie nowa pętla rowerowa w granicach miasta łącząca oba brzegi Raby.

Bez funduszy unijnych nie dadzą rady

Gminy rozliczyły już dotację, którą udało się pozyskać na opracowanie dokumentacji technicznej. Jeszcze jesienią tego roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina może się starać o dofinansowanie w wysokości 85%. Jedno jest pewne. Realizacja tego ambitnego planu nie będzie możliwa bez środków zewnętrznych. Jeżeli projekt zostanie dobrze oceniony i otrzymamy pieniądze na jego realizację budowa ścieżek rozpocznie się jesienią przyszłego roku a zakończenie planowane jest w 2018 r.

Aktualnie gminy przystąpiły do opracowania tzw. planu rozwoju zbiornika, dokumentu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie. Dlatego też proszą wszystkich planujących rozpocząć lub rozwijać działalność gospodarczą wokół zbiornika o współpracę i zgłaszanie swoich propozycji wypełniając formularz na stronach internetowych gmin Myślenice, Dobczyce, Siepraw. Podmioty prywatne także będą miały możliwość aplikowania o środki unijne na realizację swoich pomysłów związanych z turystyką.

Czas pokaże. Być może za parę lat, gdy już wszystkie zbiorniki w Małopolsce będą zabudowane hotelami, apartamentowcami, basenami, ten jeden jedyny okaże się największą atrakcją turystyczną regionu, gdzie każdy z dala od zgiełku będzie szukał spokoju i ciszy okolicznych lasów? Czy budowa ścieżek da impuls dla dalszego rozwoju zbiornika i doprowadzi do złagodzenia restrykcyjnych przepisów korzystania z zalewu dobczyckiego? Czas pokaże…

 

------------------------------------------------------

Planujesz inwestycję w otoczeniu zbiornika dobczyckiego? Koniecznie przeczytaj!

Gmina Dobczyce wspólnie z Gminami Myślenice oraz Siepraw przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego – Programu Rozwoju Zbiorników Wodnych. Opracowanie Programu umożliwi Gminom ubieganie się o środki w ramach poddziałania 6.3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W ramach poddziałania 6.3.3 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

W ramach poddziałania 6.3.3 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Serdecznie zapraszam przedsiębiorców planujących inwestycje z zakresu infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gmin Dobczyce, Myślenice oraz Siepraw do wypełnienia fiszki projektowej dostępnej pod adresem http://goo.gl/e3l1vn . Wszelkie projekty spełniające kryteria będą mogły następnie ubiegać się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Projekty muszą dotyczyć infrastruktury rekreacyjnej, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego. Nie będą wspierane inwestycje

z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe

(w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym.  W ramach działania 6.3 nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki.

Maciej Ostrowski – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice