Sesja Rady Miejskiej głównie dotyczyła okręgów wyborczych

Sesja Rady Miejskiej głównie dotyczyła okręgów wyborczych

Rada Miejska uchwaliła podział gminy na okręgi wyborcze uchwałą z 22 marca. Dokonując podziału, radni kierowali się obowiązującymi przepisami oraz tradycją okręgów i obwodów do głosowania funkcjonującą w naszej gminnie od wielu już lat

Komisarz Wyborczy w Krakowie zakwestionował podział naszej gminy na 4 okręgi wyborcze i wezwał radę do ponownego uchwalenia podziału zgodnie z jego wskazówkami (na 3 okręgi) do 18 maja. Rada Miejska musiała co prawda ten podział zatwierdzić na sesji nadzwyczajnej 16 maja, ale burmistrz zaraz po otrzymaniu decyzji komisarza złożył odwołanie

Trzy okręgi wyborcze, nowe obwody do głosowania

Rada Miejska uchwaliła podział gminy na okręgi wyborcze uchwałą z 22 marca. Dokonując podziału, radni kierowali się obowiązującymi przepisami oraz tradycją okręgów i obwodów do głosowania funkcjonującą w naszej gminnie od wielu już lat.

Na tę uchwałę wpłynęły skargi 19 mieszkańców do Komisarza Wyborczego Kraków III. Chodziło w nich m.in. o to, że składający protesty chcieli, by Krzyszkowice należały do okręgu zachodniego (z Jawornikiem, Bęczarką). Komisarz w dniu 4 kwietnia oddalił skargi i uznał, że podział jest dokonany prawidłowo, zgodnie z obowiązującym prawem. Z uwagi na kolejne odwołania do Państwowej Komisji Wyborczej w Krakowie III, Komisarz Wyborczy 23 kwietnia uchylił swoje postanowienie z 4 kwietnia i wezwał Radę Miejską do uchwalenia nowego podziału. Gdyby Rada sama nie zrobiła tego do 18 maja, komisarz miałby prawo zastosować własny podział, na który nie byłoby już możliwości odwoływania się. Dlatego Rada przyjęła ten nowy, kontrowersyjny podział, a burmistrz złożył odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie.

Nowy podział wyznacza 3 okręgi wyborcze, przy czym miasto Myślenice to jeden okręg. Od miasta jako osobne sołectwo odłączony został Chełm i przyłączony do okręgu z Osieczanami. Jest to niezgodne z wieloletnią tradycją okręgów i obwodów do głosowania w naszej gminie. Myślenice wg nowego podziału tracą dwóch radnych. Liczba radnych - od 5 do 8 z danego okręgu, zależy od liczby mieszkańców. Przy obecnym podziale Myślenice będą miały 8 radnych, okręg zachodni (Głogoczów, Jawornik, Bęczarka, Bysina i Jasienica) - 5 radnych, a okręg wschodni - 8 radnych.

Nowy podział na okręgi pociąga też nowy podział na obwody do głosowania. Największa komplikacja w tym podziale pojawia się w przypadku Chełmu, którego mieszkańcy zawsze głosowali na Zarabiu, a teraz będą musieli udać się do Osieczan.

Na sesji wywiązała się gorąca dyskusja. Większość radnych wstrzymała się od głosowania i nowy podział gminy na okręgi wyborcze został przyjęty zaledwie 7 głosami za, a na obwody - 9 głosami za.

Zmiany w budżecie i WPF-ie

Na sesji przyjęto też aktualizację tegorocznego budżetu. Wprowadzono wpływy z prognozowanej sprzedaży nieruchomości gruntowych gminy w wysokości 1 mln zł. Pieniądze te przeznaczone mają być na dofinansowanie wkładu własnego w finansowaniu projektu „Przebudowa myślenickiego Rynku wraz z otoczeniem starówki oraz budowa Muzeum Niepodległości przy ul. Traugutta”. Jest to zadanie, które zdobyło dofinansowanie w ramach rewitalizacji.

Zwiększeniu uległo też finansowanie DPS-ów oraz pula środków na organizację V Międzynarodowych Spotkań z Folklorem 2018. Do 63.345 zł zmniejszone zostały w tym roku środki na wymianę niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Odnośnie przebudowy Rynku i budowy muzeum w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono na rok 2018 wspomniany wyżej 1 mln zł na finansowanie wkładu własnego gminy oraz przyznano 2 mln zł na zakup wyposażenia do muzeum w latach 2019-2022 (co roku po 500 tys. zł).

W przypadku wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne uchwalone zostały nowe limity. W latach 2018-2020 łącznie będzie to 98.401 zł. W tym w 2018 r. - 63.345 zł, a w roku 2019 i 2020 - po 17.528 zł.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)