Sesja Rady Powiatu. 2,7 mln na blok operacyjny

W budynku starostwa powiatowego pod przewodnictwem Henryka Migacza odbyła się 28 listopada XLI sesja Rady Powiatu, podczas której radni podjęli jednogłośnie 8 uchwał. W obradach uczestniczył poseł Marek Łatas

Przed rozpoczęciem obrad sesji, starosta Józef Tomal poinformował radnych o przyznanym Powiatowi Myślenickiemu Certyfikacie Eurorenoma.  Przyznanie Certyfikatu wraz z wpisem do Europejskiego Rejestru Renomowanych stanowi wyróżnienie dla Powiatu Myślenickiego i jest efektem wysokiej pozycji naszego samorządu terytorialnego w rankingach Związku Powiatów Polskich. (Szerzej o tym fakcie piszemy obok). Szczegółowych informacji odnośnie projektów uchwał udzielali starosta, skarbnik powiatu Maria Niżnik, dyrektor PCPR Piotr Gofroń.

W dalszej części sesji podjęto szereg uchwał, m.in. w sprawach:

* wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu lokali użytkowych w budynkach SP ZOZ Myślenice z przeznaczeniem na działalność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
* określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych do realizacji w 2013r.;
* przyznaniu dotacji celowej w wysokości 2,7 mln zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy bloku operacyjnego;
* zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego;
* zmiany uchwały budżetowej Powiatu na rok 2013.
* zgody na wynajęcie na czas określony lokalu mieszkalnego w budynku warsztatów szkolnych ZSZiO w Sułkowicach.
* wyrażenia zgody na powierzenie gminie Tokarnia zadania związanego z opracowaniem w 2013 roku dokumentacji projektowej pod budowę chodnika przy drodze powiatowej w Skomielnej Czarnej.

Poseł Marek Łatas zwrócił się z prośbą do przewodniczącego rady i starosty o zwołanie nadzwyczajnej sesji rady powiatu w sprawie myślenickiego SP ZOZ. – Ten rok był trudny, ale przyszły będzie jeszcze bardziej ciężki i pojawią się zdecydowanie większe problemy ze zwiększeniem środków dla szpitala – argumentował. Starosta i przewodniczący rady potwierdzili, że planowali zwołanie takiej sesji w grudniu: - Będzie to dwuczęściowa sesja robocza (jeszcze nie związana z uchwaleniem budżetu), do której dołączymy kwestie i problemy związane ze szpitalem. Chcielibyśmy aby uczestniczył w niej także Pan poseł, jak również przedstawiciele związków zawodowych. Liczymy na to, że będziemy mieć z ich strony duże wsparcie przy rozmowach z dyrekcją NFZ – podkreślił starosta.

Stanisław Cichoń Stanisław Cichoń Autor artykułu

Jeden z założycieli Gazety Myślenickiej. W latach 2003-2014 pełnił funkcję redaktora naczelnego. Był człowiekiem zarażającym nie tylko uśmiechem i entuzjazmem, ale i swoją pasją do rodziny, przyrody, edukacji, sportu i życia. Zmarł w nocy z 22 na 23 listopada 2014 roku.