Sesja Rady Powiatu Myślenickiego

Region 11 października 2017 Wydanie 36/2017
Sesja Rady Powiatu Myślenickiego

XLV Sesja Rady Powiatu Myślenickiego, której przewodniczył Tadeusza Żaba odbyła się 27 września

Głównym punktem obrad było omówienie i podjęcie następujących uchwał w sprawie:

- powierzenia Gminie Tokarnia zadania zarządcy drogi powiatowej K1685 w miejscowości Tokarnia w zakresie zarządzania drogą polegającego na utwardzeniu pasa drogowego drogi powiatowej K1685 w Tokarni z przeznaczeniem na miejsca postojowe,

- powierzenia Gminie Siepraw zadania zarządcy drogi powiatowej

K 1951 w miejscowości Łyczanka w zakresie zarządzania drogą polegającego na wykonaniu przebudowy chodnika asfaltowego przy drodze powiatowej K1951 Siepraw – Łyczanka – Świątniki Górne w miejscowości Łyczanka,

- wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice z przeznaczeniem na pracownię tomografii komputerowej,

- wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach,

- przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego związanego z termomodernizacją i modernizacją budynku Oddziału Zakaźnego w kwocie: 400.000,00 zł

- przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, tj.: dwóch urządzeń do kompresji klatki piersiowej LUCAS w kwocie: 100.000,00 zł

- wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/291/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego, tj.: stołu operacyjnego z pilotem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w kwocie: 111.634,00 zł,

- wprowadzenia zmian do uchwały NR XLII/291/2017 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach,

- zmiany Uchwały Nr XXXIII/243/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego,

- zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2017 Nr XXXIII/244/2016 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 30 grudnia 2016 r.

Bardzo ważnym tematem sesji było również przedstawienie informacji o przebiegu wykonania: planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach za I półrocze 2017 roku, budżetu Powiatu Myślenickiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego za I półrocze 2017 roku.

Radni przyjęli jednogłośnie również uchwały, które dotyczyły udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Myślenickiego (25 tys. zł każda) dla Powiatu Tucholskiego i Sępolińskiego na usuwanie skutków nawałnicy, która miała miejsce w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017.

WSPiFE