Sesja z bohaterem

Sesja z bohaterem
Sesja z bohaterem

 

Na posiedzenie Rady Miejskiej 30 czerwca zaproszony został 6-letni Bartek Rapacz wraz z mamą. Rada złożyła mu podziękowania za uratowanie mamy, pogratulowała przytomności umysłu i zdecydowanego działania oraz wręczyła upominki - dyplom, gry planszowe, klocki, plecak i słodycze

Lasy ochronne

Rada negatywnie zaopiniowała wniosek o uznanie za ochronne wszystkich lasów państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Myślenice, a znajdujących się na terenie gminy. W uzasadnieniu takiej opinii wykazano między innymi straty, jakie ponieśliby w takiej sytuacji mieszkańcy gminy oraz wpływ takiej decyzji na zahamowanie ruchu turystycznego i rekreacji na terenie gminy. Ponadto uznano, że we wniosku Nadleśnictwa nie ma szczegółowego uzasadnienia takiej decyzji ani analizy skutków jej podjęcia.

Szkoły podstawowe i mienie gimnazjów

Rada uchwaliła włączenie majątku likwidowanych gimnazjów do majątku szkół podstawowych, w których będą działały ostatnie już klasy gimnazjalne, a także inne konieczne regulacje wynikające z reformy oświaty.

Budżet i finanse

Ustalono wysokość opłat za pobyt i wyżywienie w żłobku prowadzonym przez gminę. Miesięczna opłata za pobyt dziecka z gminy Myślenice do 10 godzin dziennie wynosi 199 zł miesięcznie. W przypadku wydłużenia tego pobytu o godzinę opłata wzrasta o 50 zł miesięcznie. W przypadku dzieci spoza gminy, wysokość opłaty wynosi 100% kosztów ponoszonych na ich utrzymanie.

 

Rada wprowadziła aktualizacje tegorocznego budżetu. Obejmują one m.in. zwiększenie dotacji dla instytucji kultury (1. 748.290 zł dla MOKiS, w tym WDK w Głogoczowie, 479.619 zł dla Muzeum Niepodległości, 1.121.756 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej). OSP Zarabie otrzyma dotację w wys. 450.000 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego. Ponadto dofinansowanie otrzymały jednostki OSP: w Zawadzie – 5.000 zł do zakupu pilarki ratowniczej, w Bęczarce i Myślenicach Górnym Przedmieściu – po 6.400 zł do zakupu miernika jednogazowego oraz radiotelefonów, w Borzęcie – 11.680 zł do zakupu akumulatorowego masztu oświetleniowego i odzieży ochronnej, w Zasani – 14.120 zł do zakupu radiotelefonów i odzieży ochronnej.

Wprowadzane zmiany w budżecie znalazły odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Sprawy bieżące

Rada rozpatrzyła skargę mieszkańca Głogoczowa na burmistrza, w której zarzuca mu nieprawidłowe działanie w świadczeniu pomocy osobie poszkodowanej w wyniku powodzi w 2010 r. Po przeanalizowaniu całej dokumentacji, Rada uznała skargę za bezzasadną.

Ponadto Rada upoważniła burmistrza do powołania Komitetu Rewitalizacji i przyjęła w trybie uchwały zasady jego tworzenia i funkcjonowania w postaci Regulaminu Komitetu Rewitalizacji.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)