Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w Myślenicach

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w Myślenicach
Fot. Ryszard Sobkowicz

Setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę myśleniczanie świętowali szczególnie uroczyście. W samo południe na Rynku zebrał się prawdziwy tłum mieszkańców naszego miasta, by wraz z harcerzami z myślenickiego hufca włączyć się w ogólnopolską akcję śpiewania hymnu narodowego

Oficjalne uroczystości 11 listopada rozpoczęły się od mszy odprawionej za Ojczyznę i Towarzystwo Gimnastyczne Sokół (w 20. rocznicę reaktywacji) w Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej o godz. 14. z udziałem licznych sztandarów organizacji, strażackich, szkół, kombatantów, z oprawą muzyczną chóru parafialnego i oazy oraz Reprezentacyjnej Orkiestry Miasta i Gminy Myślenice, odprawili ją ksiądz dziekan Zdzisław Balon w asyście ks. Edwarda Kapusty i ks. Marcina Filara, ks. prałata Karola Jarosza i Jarosława Łabędyoraz proboszcza z Osieczna Bogusława Seweryna. Na uroczystości gościli przedstawiciele miast partnerskich gminy i powiatu z Francji, Niemiec, Rumunii i Węgier.

Mszę rozpoczęło wspólne odśpiewanie roty. Homilię wygłosił ksiądz proboszcz, który przypomniał zmagania Polaków przez ponad 120 lat zaborów i walki o niepodległość. Podkreślał ich wiarę, ufność i zawierzenie Bogu w zmaganiach o ocalenie Ojczyzny, wiarę, że z pomocą Bożą to jest możliwe na przekór ludzkim kalkulacjom. I stało się to faktem, gdy siła ducha narodu połączyła się z zewnętrznymi okolicznościami. Wspominał nazwiska wielkich Polaków, którzy troszczyli się o zachowanie polskości w sercach narodu modlitwą, myślą i orężem. Przypomniał rodziny wychowujące dzieci w duchu polskości, chociaż były świadome, że jest to dla dzieci wielkie zagrożenie. Przypomniał wreszcie tych, którzy tę osłabioną Ojczyznę, zlepek trzech administracji, trzech systemów gospodarczych, trzech stopni zamożności, a nawet ustrojów - podjęli się połączyć w jedno. Podkreślił zabiegi Dmowskiego i Paderewskiego, którzy upominali się o Polskę na forum międzynarodowym. Wielki triumf dnia zmartwychwstania Polski był starannie przygotowany w okresie niewoli. Ks. proboszcz zwrócił też uwagę na rolę kościoła w pracy nad zachowaniem polskości i wierności tradycji narodowej, a nade wszystko wartościom, które ją uformowały oraz wychowaniu w tym duchu młodych pokoleń. Młodzież ta wspaniale zdała egzamin w chwilach próby - od formacji „Strzelca” i drużyn strzeleckich, „Sokoła”, legionów, po podziemie niepodległościowe. Mówiąc o obchodach 100. rocznicy, podkreślał wartość wdzięczności tym wszystkim, którzy dla nas wolność wywalczyli. Jako znaki tejże wdzięczności i pamięci przedstawił budowę Muzeum Niepodległości w Myślenicach oraz wszystkie uroczystości organizowane w orbicie jubileuszu. Wspólną modlitwę natomiast przedstawił jako drogę do wspólnego działania na rzecz Ojczyzny w myśl wskazań św. Jana Pawła II, byśmy nigdy nie stawali jeden przeciwko drugiemu, bo jak też uczy historia - tylko wspólne działania mogą przynieść dobre owoce. Wspomniał bolączki, z jakimi boryka się obecne społeczeństwo, w tym kryzys rodzin. Zmagając się z tymi problemami, „budujemy nasz wspólny dom i przyszłość naszej Ojczyzny, za którą jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem” - konkludował.

Po homilii odmówiono modlitwę wiernych, którą zakończono modlitwą za Ojczyznę ks. Piotra Skargi. Na zakończenie ks. proboszcz dziękował burmistrzowi Maciejowi Ostrowskiemu i kończącej kadencję radzie miejskiej za dobrą współpracę oraz inwestycje wokół kościoła. Złożył też życzenia burmistrzowi elektowi Jarosławowi Szlachetce z racji wyboru na gospodarza naszej gminy oraz nowej radzie. Za wspólną modlitwę podziękował gościom zagranicznym, pocztom sztandarowym, delegacjom i wszystkim obecnym. Mszę zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę”. 

Następnie udano się na Rynek, gdzie zajechał zabytkowy samochód z marszałkiem Józefem Piłsudskim (w którego rolę niezmiennie wciela się Zdzisław Uchacz). Marszałek odczytał depeszę Józefa Piłsudskiego skierowaną 16 listopada 1918 r. do państw Europy, w której donosił, że powstaje państwo Polskie z woli narodu, opierając się o armię pod jego komendą i że odtąd żadna obca armia bezkarnie naszych granic nie przekroczy.

Dostojnemu gościowi asystowali ułani z Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej imienia 21 pułku Ułanów Nadwiślańskich pod dowództwem ppor. Mariusza Pustuły. Przy Pomniku Niepodległości wartę honorową zaciągnęli członkowie Oddziału Obrony Terytorialnej Halniak w Myślenicach, a na maszt wciągnięta została flaga narodowa i odśpiewano hymn Polski. Poczet flagowy wystawiła OSP Bysina. Musztrą honorową dowodził i raport marszałkowi złożył prezes Miejsko-Gminnych OSP Waldemar Pachoń, a całą uroczystość prowadził Michał Cichoń.

Następnie delegacje samorządu, posła, gminy i powiatu, stowarzyszeń, organizacji i partii politycznych, szkół i różnych środowisk gminy, w tym kombatanckich oraz delegacje miast partnerskich składały wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem, a Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Myślenice pod batutą Joanny Knapik zagrała pieśń „Śpij kolego”, a następnie piosenki legionowe i patriotyczne.

W program obchodów włączono również taniec narodowy. Do odtańczenia wspólnego poloneza obecnych zaprosił Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Myślenicka. Zwieńczeniem uroczystości na Rynku było wspólne zdjęcie myśleniczan przed Pomnikiem Niepodległości wykonane z wysięgnika samochodu Państwowej Straży Pożarnej. Następnie wszyscy zgromadzeni wraz z Piłsudskim w zabytkowym samochodzie w asyście ułanów, udali się uroczystym korowodem prowadzonym przez orkiestrę do Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, by tam wspólnie świętować aż do wieczora.

Ponadto wydarzeniom na Rynku towarzyszyła wystawa przygotowana przez Małopolskie Stowarzyszenie Strzelców i Kolekcjonerów Militariów. Chętni mogli zobaczyć rewolwery, pistolety, karabiny itp. z okresu od XIX wieku do czasów współczesnych.

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)