Siostry zakonne z Myślenic z kardynałem Karolem Wojtyłą

Siostry zakonne z Myślenic z kardynałem Karolem Wojtyłą
Fot. Z archiwum kolekcjonerskiego Józefa Stanisława Błachuta

Lata 70 ubiegłego wieku. Siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi wraz z ks. kardynałem Karolem Wojtyłą i proboszczem myślenickiej parafii ks. prałatem Józefem Bylicą

Na prezentowanym zdjęciu, w grupie tej są m.in. siostry: Miguela Komar (trzecia z prawej) ówczesna przełożona domu sióstr, pracująca w myślenickim szpitalu jako pielęgniarka sali operacyjnej, Irena Gorzkowska (trzecia z lewej), Donata Pławecka (klęczy pierwsza z prawej), Anna Filipczyk (szósta z lewej). Uczestnicząc w życiu zakonnym od wielu lat siostry pracowały i nadal pracują wśród myśleniczan. Po wojnie, opiekowały się dziećmi w prowadzonej przez nich „Ochronce” - obecnym przedszkolu obok kościółka na Stradomiu.

Pomagają jako zakrystianki i pielęgniarki w szpitalu. Uczą religii, pomagają w „Betanii” i w myślenickim „Caritas”. Obecnie są nimi: siostra Stanisława Julisz - katechetka (przełożona domu w Myślenicach), siostry Agnieszka Bielińska i Ewa Cieśla - katechetki, siostra Elżbieta Grochowska - zakrystianka, dbająca o wystrój myślenickiej świątyni, siostry Elżbieta Nowicka i Elżbieta Zajkowska - pielęgniarki w szpitalu. Wdzięczni jesteśmy za ich obecność pośród nas. Dziękujemy za ich modlitwę i pracę. Autor zdjęcia nieznany.

Historia parafii w prezencie 

Kolejny raz otrzymaliśmy dla naszych Czytelników dwa egzemplarze "Historii parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myśleniach" ufundowane przez myśleniczanina, fotografa dokumentalistę, pasjonata historii miasta oraz ludzi z nim związanych, kolekcjonera starych pocztówek i fotografii Myślenic, radnego miejskiego Józefa Błachuta.

Aby wziąć udział w losowaniu jednej z książek, należy wyciąć, uzupełnić i dostarczyć do naszej redakcji (Myślenice, Rynek 8/9) kupon znajdujący się obok.