Skrzyżowania w Krzyszkowicach - jest światełko w tunelu?

Region 22 stycznia 2019 Wydanie 03/2019
Skrzyżowania w Krzyszkowicach - jest światełko w tunelu?
Skrzyżowanie Zakopianki z drogą powiatową w Krzyszkowicach od lat jest przedmiotem burzliwych dyskusji Fot. Piotr Jagniewski

Skrzyżowanie Zakopianki z drogą powiatową w Krzyszkowicach od lat jest przedmiotem burzliwych dyskusji. Po opracowaniu koncepcji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad są jednak duże szanse, że bezkolizyjny przejazd zostanie wykonany i rozwiąże problemy mieszkańców z włączeniem się do ruchu lub pieszą przeprawą na drugą stronę drogi

Z inicjatywy burmistrza Jarosława Szlachetki przedstawiciele Gminy Myślenice oraz Powiatu Myślenickiego spotkali się z Tomaszem Pałasińskim, dyrektorem krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu wzięli udział starosta powiatowy Józef Tomal, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Jerzy Grabowski, zastępca burmistrza Mateusz Suder, radny powiatowy Robert Pitala oraz radny miejski Andrzej Grzybek.

Tematem przewodnim były możliwości i perspektywy wykonania bezkolizyjnego skrzyżowania drogi powiatowej z drogą krajową. Zgodnie z deklaracjami przedstawionymi mieszkańcom na ubiegłorocznym zebraniu wiejskim w Krzyszkowicach GDDKiA opracowała koncepcję bezkolizyjnego przejazdu podziemnego, która jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem zarówno dla ruchu samochodów jak i pieszych.

- Opinia techniczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykazała, że najbardziej optymalnym rozwiązaniu drogowym kompleksowo rozwiązującym wszystkie elementy zapewniające bezpieczeństwo wszystkich uczestników drogi - zarówno pojazdów jak i pieszych - jest budowa bezkolizyjnego skrzyżowania z przejazdem podziemnym - mówił burmistrz Jarosław Szlachetka.

Opracowana dokumentacja zawiera propozycję bezkolizyjnego rozwiązania zapewniającego poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z uwzględnieniem ukształtowania terenu, ingerencji w grunty prywatne, a także obowiązujące przepisy projektowe techniczno-budowlane wraz z szacunkowymi kosztami zaproponowanej rozbudowy skrzyżowania.

- Gmina Myślenice przy współpracy z GDDKiA planuje postarać się o wpisanie tej inwestycji do rządowego programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Dzięki temu początek realizacji inwestycji byłby możliwy już w 2020 roku. Rozpoczęliśmy rozmowy ze Starostwem Powiatowym, gdyż partycypacja w kosztach ze strony powiatu podniesie ocenę merytoryczną naszego wniosku i zwiększy szanse na uzyskanie dofinansowania ze środków rządowych - wyjaśniał burmistrz.

W ramach rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych GDDKiA wykonała już w Krzyszkowicach korektę skrzyżowania, która polega na stworzeniu lewoskrętu od strony Myślenic, korektę lewoskrętu jadąc od Krakowa oraz wlotu drogi powiatowej i budowie chodników w obrębie skrzyżowania wraz z dojściami do zatok autobusowych.

- Budowa podziemnego tunelu jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem pod względem bezpieczeństwa mieszkańców. Ruch na Zakopiance wzrasta, a także na tym skrzyżowaniu z uwagi chociażby na strefę przemysłową w Sieprawiu. Na tej inwestycji skorzystają więc nie tylko Krzyszkowice, ale również mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz kierowcy poruszający się Zakopianką. Będę zabiegał o wsparcie ze strony starostwa, dzięki czemu nasz wniosek w rządowym programie Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych będzie wyżej punktowany i zwiększy szanse na szybsze rozpoczęcie prac budowlanych - dodał Robert Pitala, radny powiatowy z Krzyszkowic.

Dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński podczas spotkania przeanalizował także stan projektowy oraz zakres rozbudowy skrzyżowania. Ma to być między innymi budowa pasa dzielącego pomiędzy jezdniami, przebudowa wlotów drogi powiatowej i gminnej na skręty w prawo, budowa bezkolizyjnej w stosunku do DK7 drogi pomiędzy drogą powiatową i drogą gminną z jednostronnym chodnikiem oraz budowa tunelu w ramach wspomnianej bezkolizyjnej drogi wraz z murami oporowymi na dojeździe do tunelu.

 

Robert Pitala - radny powiatowy: Budowa skrzyżowania w Krzyszkowicach była jednym z elementów niedawnej kampanii wyborczej. Wówczas każda ze stron zapowiadała intensywne działania w tej sprawie, tymczasem na grudniowej sesji Rady Powiatu radni popierający starostę Józefa Tomala z klubu Forum Ziemi Myślenickiej oraz Wspólnie dla Powiatu byłego burmistrza Macieja Ostrowskiego odrzucili poprawkę klubu PiS o zabezpieczenie w budżecie powiatu oraz wieloletniej prognozie finansowej 500 tys. zł na to przedsięwzięcie w roku 2019 i tyle samo w 2020 roku.

Brak poparcia dla tej inwestycji ze strony starosty, a szczególnie byłego burmistrza zdumiewa zwłaszcza w kontekście oświadczeń przedwyborczych, kiedy to Maciej Ostrowski i Józef Tomal ogłosili, że podpisali porozumienie w sprawie budowy „tunelu” w Krzyszkowicach. Mam nadzieję, że po piątkowym spotkaniu pan starosta przemyśli tę sprawę i w budżecie powiatu zostaną zabezpieczone odpowiednie środki na ten cel.

Andrzej Grzybek, radny rady miejskiej: Gmina Myślenice nie jest zarządcą żadnej z dróg, które będą przebudowywane, jednak Jarosław Szlachetka „lobbował” już wcześniej aby ta inwestycja została ujęta w planie robót GDDKiA, która będzie głównym inwestorem.

Jak zapewnił mnie burmistrz urząd zrobi wszystko co będzie możliwe z naszej strony, aby wesprzeć tę inwestycję, gdyż bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze.

Przypomnę, że to dzięki ogromnemu zaangażowaniu Jarosława Szlachetki jeszcze jako posła GDDKiA opracowała koncepcję przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową, a teraz trzeba doprowadzić do jej wykonania.