Skrzyżowanie Żeromskiego i Słowackiego po nowemu

Skrzyżowanie Żeromskiego i Słowackiego po nowemu
To skrzyżowanie zniknie z mapy miasta, a w jego miejscu powstanie nowy park

W nadchodzącym czasie Zarząd Dróg Powiatowych planuje rozpoczęcie kilku ważnych inwestycji na terenie naszego miasta i gminy. Dyrektor ZDP Jerzy Grabowski informuje o przebudowie skrzyżowania ulic Żeromskiego i Słowackiego wraz z mostem na Bysince, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Zdrojowej wraz z przebudową mostów na Rabie oraz kilku chodnikach na terenach wiejskich

Skrzyżowanie w centrum miasta

Przebudowa mostu na Bysince w ciągu ul. Piłsudskiego wiąże się z modernizacją skrzyżowania ulic Żeromskiego i Słowackiego. Przetarg został już rozstrzygnięty i wkrótce będzie podpisana umowa z wykonawcą, a rozpoczęcie prac planowane jest na przełom czerwca i lipca.

Po przebudowie nośność mostu będzie wynosiła 40 ton (obecnie jest 15), zmieniona zostanie jego geometria, wyposażony będzie w nowe chodniki i bariery. W istotny sposób zmieni swój wygląd i funkcjonalność samo skrzyżowanie.

Z układu wylotu ul. Żeromskiego zniknie obecny trójkąt. Od poziomu ZSTE ulica ta będzie biegła na wprost do ul. Słowackiego, a od poziomu Szkoły Podstawowej nr 2 wykonane zostaną trzy pasy ruchu, z czego dwa do skrętu w prawo.

Przy szkole zorganizowane zostanie przejście przez jezdnię z wyspą spoczynkową (azylem), oddzielającą pasy ruchu oraz powstaną zatoki parkingowe dla rodziców podwożących dzieci do szkoły. Będą działać na zasadzie kiss&ride dając czas na bezpieczne pożegnanie się z dzieckiem i odprawienie go do szkoły bez blokowania ruchu.

Sąsiadująca ze skrzyżowaniem jezdnia ul. Słowackiego na odcinku między ulicami Żwirki i Wigury oraz Piłsudskiego również będzie posiadała trzy pasy z wydzielonymi relacjami ruchu (dwa w lewo w ul. Piłsudskiego i jeden na wprost). Natomiast odcinek ul. Żeromskiego, którym dzisiaj dojeżdżamy do Słowackiego oraz jego otoczenie zostanie zamienione w skwerek, gdzie powstanie strefa zieleni z alejkami, ławkami i bezpiecznym dojściem dla mieszkańców z pobliskich bloków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zorza”.

Wartość inwestycji to ponad 1,5 mln zł i jest ona współfinansowana z rezerwy budżetu państwa.

Rondo na Zarabiu

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Zdrojowej na Zarabiu wiąże się z modernizacją ciągu ul. Piłsudskiego od ronda im. Marka Nawary, ul. Zdrojowej, przez Osieczany do ronda im. Lecha Kaczyńskiego. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną mosty na Rabie i doprowadzone będą do nośności 40 ton (obecnie 15).

Na całym modernizowanym odcinku wykonana będzie nowa nawierzchnia oraz chodniki. Na skrzyżowaniu na Zarabiu przy strażnicy OSP powstanie nowe rondo, a w Osieczanach skrzyżowanie z drogą na Wiśniową zostanie skanalizowane. Przebudowane też zostanie skrzyżowanie przed rondem im. Lecha Kaczyńskiego w kierunku strefy przemysłowej i stadionu LKS Orzeł Myślenice.

Inwestycja prowadzona jest w formule: zaprojektuj i wybuduj przez firmę Talaga z Myślenic. Obecnie dobiegają końca czynności projektowe i niebawem rozpoczną się prace w terenie. Zgodnie z harmonogramem, w bieżącym roku planowane jest wykonanie większości robót drogowych oraz przebudowa mostu na Zarabiu. W roku 2019 inwestycja ma zostać zakończona, w tym przebudowa mostu osieczańskiego i budowa ronda przy strażnicy OSP Zarabie.

Wartość inwestycji to ok. 10,5 mln zł, z czego 6 mln 150 tys. zł to dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Chodniki na wsiach

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Trzemeśni, gdzie kontynuowana będzie budowa chodnika za kościołem w kierunku Poręby - 300 mb do skrzyżowania z drogą na przysiółek Radlanki. Koszt zadania współfinansowanego przez powiat i Gminę Myślenice to ok. 300 tys. zł.

Również w Trzemeśni budowane będzie 700 mb chodnika przy drodze powiatowej w stronę Wiśniowej, od skrzyżowania przy sklepie GS do skrzyżowania z drogą na Zakościele. Na drodze powstaną też przejścia dla pieszych z wyspami spoczynkowymi (azylami) na początku i na końcu ciągu z nowym chodnikiem oraz zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu na Zakościele.

Pierwszy przetarg rozpisany na to zadanie został unieważniony z powodu zbyt wysokiej wartości ofert. Procedura przetargowa jest kontynuowana.

Planowane jest też przeprowadzenie remontu odcinka chodnika i jezdni w Głogoczowie pomiędzy starą Zakopianką i kościołem. W ramach inwestycji uregulowane zostanie odprowadzenie wód opadowych, a obecny chodnik z płyt betonowych zostanie zmodernizowany.

W Drogini została już dokończona modernizacja nawierzchni jezdni przy kaplicy, a planowane jest utwardzenie poboczy na odcinku pomiędzy kaplicą i przystankiem autobusowym.

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)