Festiwal lata

Skuteczna pomoc społeczna

Skuteczna pomoc społeczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, jako jeden z 93. ośrodków w Polsce został objęty projektem pod nazwą „Skuteczna pomoc społeczna” i otrzymał wsparcie w wysokości ponad 400 tys. zł

W ramach niego nastąpiło wdrożenie usprawnień organizacyjnych w myślenickim ośrodku poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług oraz optymalizację wykorzystania potencjału osób zatrudnionych, mające na celu poprawie jakości obsługi klienta. Zmiana systemu organizacyjnego zaczęła już funkcjonować od 3 września.

Wyodrębniono stanowiska pracy zgodnie z przyjętym modelem, w ramach projektu zatrudniono dwóch nowych pracowników socjalnych i pozyskano środki finansowe na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników poprzez ich udział w szkoleniach i superwizji.

Najważniejszą informacją dla mieszkańców gminy Myślenice jest nowo powstałe stanowisko „Pierwszego Kontaktu”. Znajduje się ono w pokoju nr 10 na parterze budynku przy ul. Słowackiego 82, gdzie można uzyskać wszelkie dostępne informacje, złożyć wniosek o pomoc, zostać skierowanym do właściwego zespołu i konkretnego pracownika. Wydzielony Zespół Świadczeń Przyznanych Decyzją znajduje się w głównym budynku, a Zespół Pracy Socjalnej oraz Zespół Usług, Pomocy i Integracji Społecznej w budynku na ul. Słowackiego 84. Zupełną nowością jest wyodrębnione stanowisko dla osoby, która będzie zajmować się przygotowaniem i wdrażaniem Programów Aktywności Lokalnej, a także pozyskiwaniem środków zewnętrznych i pisaniem projektów.

Dwudziestu dwóch pracowników wzięło udział w wizycie studyjnej w MOPS w Dębicy. Jej celem było zapoznanie się z modelem funkcjonowania ośrodka w mieście o podobnej wielkości, który wdrożył zmiany i jest przy końcu realizacji projektu. Dzięki walorowi edukacyjnemu i możliwości bezpośredniemu przyjrzeniu się funkcjonowania ośrodka „po nowemu” pozyskano wiedzę praktyczną, poznano nowy model funkcjonowania organizacyjnego, przyszły pomysły na rozwój oferty pomocowej dla mieszkańców oraz rozwiane zostały wątpliwości związane z podjęciem wyzwania jakim jest reorganizacja naszego ośrodka pomocy. Podjęte wysiłki mają służyć mieszkańcom naszej gminy.

- Zapraszamy do zapoznania się z ofertą jaką ma MGOPS dla osób najbardziej potrzebujących oraz do dzielenia się swoimi przemyśleniami, pomysłami racjonalizatorskimi. Jesteśmy otwarci na rozmowę. Pracujemy dla was… - mówią pracownicy.

Krzysztof Płatek