Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

ks. Piotr Gąsior

na 5 lipca 2020 r.

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię” /por. Mt 11/

Czy wolno odczytywać tę sugestię Pana Jezusa w kontekście wypoczynku np. wakacyjnego? A może zapytajmy inaczej: Dlaczegóż nie moglibyśmy tego uczynić? Przecież w sensownie rozumianej rekreacji chodzi właśnie o ponowne odrodzenie. Odrodzenie na ciele i duchu. Czy jest ktoś, kto mógłby nam w tym skuteczniej pomóc niźli sam Bóg?

Odnowa wyłącznie swojej kondycji fizycznej z pominięciem wypoczynku psychiki i świeżości duchowej nie zda się na wiele. A prawdziwe piękno człowieka to nie tylko opalone i wyspane ciało.