Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

ks. Piotr Gąsior

na 12 lipca 2020 r.
„Kto słucha słowa i rozumie je wydaje plon” /por. Mt 13/

Słowo Boga zawsze ma w sobie moc. Jest ziarnem pełnym życia. Wymaga jednak podatnej „gleby” naszego wnętrza: rozumu i woli. Plon mamy gwarantowany, ale nie wolno się go spodziewać trwając w bezczynności. Apatia życia, jałowość wiary to zaprzepaszczenie szansy, jaką przygotował dla nas Najwyższy Siewca.

Trzeba się wziąć do pracy: wstawać o świcie, wołać na modlitwie o światło słońca i deszcze łaski, czuwać, aby nam coś owoców nie „przypaliło” i nie ryzykować zmarnowania spodziewanych plonów zawierzając zbieranie ich leniwym lub zazdrosnym współpracownikom.