Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

na 19 lipca 2020 r.

„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu” /por. Mt 11/

Aby łatwiej zrozumieć postawę, do jakiej namawia nas Pan Jezus opowiadając przypowieść o znalezionym skarbie warto w miejsce pojęcia „królestwo niebieskie” podstawić słowa „miłość Boga”. I wówczas wiele się nam wyjaśnia. Ta miłość to po pierwsze w stu procentach niezasłużony dar, a nie jakiś należący mi się spadek. Kto ją odkrył, gotów jest poświęcić za nią wszystko i to bez jakiejkolwiek zwłoki. A całemu temu procesowi towarzyszy znamienny fakt, a nie tylko subiektywne wrażenie, czyli entuzjazm.

Wiedząc o tym spytajmy samych siebie: Czy odkryliśmy już w ten właśnie sposób miłość Boga? I czy jest w nas owa rozpierająca radość, że mamy z Nim kontakt?

ks. Piotr Gąsior