Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

Kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” /por. Łk 11/

Można się skoncentrować, czytając powyższe wskazanie, jedynie na tym, czego się pragnie i że w końcu będzie to osiągalne. Ale czy Panu Jezusowi nie chodziło w tym momencie o zwrócenie naszej uwagi raczej w kierunku postawy maksymalnego zaangażowania. „Proszenie, szukanie, kołatanie” to zachowanie osoby, której na czymś/kimś naprawdę zależy.

Doskonale zilustrował to św. Jan w Apokalipsie, opisując samego Chrystusa, który zawsze chce się z nami spotykać: Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

ks. Piotr Gąsior