Słowo na niedzielę

Słowo na niedzielę

„Jezus: Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój?”

/por. Łk 12/

Komentując Jezusowe pytanie, posłużę się cytatem z książki Marka Kamińskiego: „Ważna jest więc harmonia, ale nie ta wewnętrzna, bo to wciąż przejaw egoizmu i myślenia tylko i wyłącznie o sobie. Chodzi o harmonię pomiędzy nami a innymi osobami. Jej elementem są także konflikty, które uczą nas czegoś ważnego i dzięki którym się rozwijamy”.

Pokój w nas winien być zatem owocem pokoju z Bogiem i drugim człowiekiem. Bo w innym wypadku możemy być w wielkim błędzie, kręcąc się tylko wokół własnych odczuć i oczekiwań.

ks. Piotr Gąsior