Słowo na niedzielę

Kultura 3 września 2019 Wydanie 32/2019
Słowo na niedzielę

„Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem” /por. Łk 14/

Przy Panu Jezusie nie ma miejsca dla lekkoduchów. Uczeń Chrystusa musi być życiowym realistą. Przede wszystkim trzeba się nauczyć oceniać w prawdzie samego siebie. I ani nie narzekać, że jestem, jaki jestem. Ani się nie porównywać z innymi. I w końcu przestać się gorszyć, że aż tyle mam wad. To właśnie jest mój krzyż. Odrzucenie go od siebie, to decyzja na życie w iluzji.

Nasz Pan nie potrzebuje w swoich szeregach ludzi bezproblemowych. Przecież chyba pamiętamy, że On przyszedł po tych, którzy się źle mają.

ks. Piotr Gąsior