Słowo na niedzielę ks. Piotr Gąsior

Kultura 10 września 2019 Wydanie 33/2019
Słowo na niedzielę
ks. Piotr Gąsior

Na 15 września 2019 r. „Ojciec wybiegł naprzeciw [syna]” /por. Łk 15/

Historia syna marnotrawnego jest pouczająca nie tylko z punktu widzenia nawrócenia zagubionego. Ona jest bardzo ciekawa również z perspektywy zachowania ojca, który symbolizuje Boga.

Trzeba koniecznie zauważyć, że w czasie jakiegokolwiek kryzysu nasz Bóg nigdy nie jest bezczynny. On aktywnie szuka człowieka. Wyciąga doń rękę. Wysyła sygnały. Być może nie od razu to dostrzegamy ale jest prawdą, że każde nawrócenie to pozytywna reakcja na tzw. łaskę uprzedzającą.