Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

Kultura 14 stycznia 2020 Wydanie 2/2020
Słowo na niedzielę, ks. Piotr Gąsior

na 19 stycznia 2020 r.

„On jest Synem Bożym” /por. J 1/

Stwierdzenie Jana Chrzciciela o Jezusie z Nazaretu jest punktem zwrotnym nie tylko w życiu proroka. Powinno skutkować również w życiu wszystkich, którzy się o tym dowiedzieli. Ale czy tak jest?

Dziś może być niemal identycznie. Od przysłowiowego chodzenia do Kościoła do żywej relacji z Bogiem bywa bardzo długa droga. Po odkryciu, że Jezus jest Synem Bożym, który przyszedł na ziemię, aby mnie zbawić jest już jakby „z górki”. I wszystko się stopniowo zaczyna upraszczać - zarówno w pojmowaniu wiary, jak i tzw. praktykach religijnych.