Słowo na niedzielę - ks. Piotr Gąsior

Słowo na niedzielę - ks. Piotr Gąsior

na 29 marca 2020 r.

„Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz” /por. J 11/

Skąd w nas tyle lęku? Jakże inaczej wygląda nasze zachowanie wobec zagrożenia chorobą w porównaniu z postawą Marty i Marii, które widziały cierpienie ich brata Łazarza. A może to skutek powtarzanej od lat wątpliwej tezy „Bo zdrowie jest najważniejsze!” W każdym bądź razie Jezus widział to inaczej. Kochał przecież swojego przyjaciela, ale i tak pozwolił mu zachorować, a nawet umrzeć.

Czy nie trzeba zatem zweryfikować swych poglądów? Zdrowie biologiczne jest owszem istotne lecz najważniejsze pozostaje zdrowie duszy! Bo można być przez całe życie ziemskie zdrowym na ciele, a po śmierci i tak nie trafić do nieba, nieprawdaż?