Słowo na niedzielę. Ks. Piotr Gąsior

Kultura 18 czerwca 2019 Wydanie 22/2019
Słowo na niedzielę. Ks. Piotr Gąsior

Na 23 czerwca 2019 r. „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie” /por. Łk 9/

Truizmem jest stwierdzenie, że Ewangelia jest pełna paradoksów. Dlaczego? Do końca wie tylko Bóg. A my możemy się domyślać, że chodzi o budzenie nas z letargu wygody. Pan Jezus potrzebuje dotrzeć do człowieka przez zmianę jego myślenia. Zaskakuje więc słuchaczy, żeby się ocknęli.

W sytuacji wezwania do pójścia za Nim szuka ludzi, którzy bardziej niż samych siebie wybiorą Jego samego. Chce bazować na ludziach wolnych od własnych upodobań i przyzwyczajeń. Wie bowiem, że tylko na takich będzie mógł kiedyś polegać.