Słowo na niedzielę ks. Piotra Gąsiora

Kultura 11 lutego 2020 Wydanie 6/2020
Słowo na niedzielę ks. Piotra Gąsiora

na 16 lutego 2020 r.

„Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko” /por. Mt 5/

Pojednaj się „szybko”. Co to oznacza w praktyce? Z kontekstu wynika, że może chodzić o czas do najbliższej modlitwy w świątyni: „Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim!” Drugą (być może ostatnią) czasową możliwością dojścia do zgody są okoliczności, które poprzedzają ewentualną sprawę sądową. Natomiast św. Paweł mądrze radzi, że wszystko trzeba się starać porządkować najlepiej jeszcze tego samego dnia: „Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!”