Solidarność 39 lat temu i dziś

Solidarność 39 lat temu i dziś
Początki myślenickiej Solidarnośći... Fot. z archiwum Autora

Na przełomie 70. i 80. lat XX wieku bardzo szybko postępował kryzys gospodarczy. Na półkach sklepowych brakowało podstawowych produktów, a niezadowolenie społeczeństwa zwiększało się.

Coraz częściej organizowane były strajki w zakładach pracy jako forma protestu przeciwko sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju. W 1980 roku powstał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, organizacja, która stanęła w obronie praw pracowniczych, a później także społecznych. Siła i liczebność związku bardzo szybko rosła. Solidarność stała się ruchem społecznym tak silnym, że ówczesna władza, obawiając się przewrotu, wprowadziła stan wojenny. Na szczęście ani stan wojenny, ani inne działania władz, nie powstrzymały przemian, co w efekcie doprowadziło do obalenia ustroju komunistycznego i odzyskania przez Polskę wolności.

Dzisiaj NSZZ „Solidarność ” dalej dba o zachowanie praw pracowniczych i utrzymanie godnego poziomu życia. Obecna rzeczywistość daleko odbiega od 1980 roku i zakres działania jest zdecydowanie inny. Pomimo tego pracy nie brakuje, tak na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. W naszym rejonie Solidarność współpracuje z organami samorządowymi, zajmując się sprawami osób zatrudnionych w ich jednostkach podległych.

Największa praca, choć może najmniej widoczna, spoczywa na barkach komisji zakładowych. Zachęcam do wstępowania w szeregi NSZZ Solidarność, bo jeden człowiek niewiele może, a w grupie łatwiej jest znaleźć rozwiązanie i przeforsować je.

Niech 39 lat tradycji, walki i pracy nie ulegnie zapomnieniu. Zapraszam na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i Narodu z okazji 39. rocznicy powstania NSZZ Solidarności w sobotę 31 sierpnia 2019 o godzinie 8.00 do kościoła parafialnego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Myślenicach.

Aleksander Kamiński