Spotkanie burmistrza z sołtysami

Miasto 22 stycznia 2019 Wydanie 03/2019
Spotkanie burmistrza z sołtysami
Sołtysi kończący kadencje (od lewej): Borzęty - Stanisław Szczepań Cichoń, Jawornika - Władysław Kurowski, Osieczan - Józefa Wójtowicz, Zawady - Irena Chlebda, Trzemeśni - Wiesław Górka, Buliny - Magdalena Kęsek, Drogini - Wojciech Włodarczyk, Bysiny - Katarzyna Czepiel, Bęczarki - Izabela Kutrzeba, wiceburmistrz Mateusz Suder, Łęk - Dorota Wieczorek, Poręby - Maria Nosal, burmistrz Jarosław Szlachetka, Głogoczowa - Jan Kantor, Jasienicy - Mieczysław Ryś, Zasani - Alicja Hajdas, skarbnik Anita Kurdziel, Krzyszkowic - Władysław Dyduła, Polanki - Józef Jawor, kierownik Biura Rady Miejskiej Bogusława Tenczyńska. Na zdjęciu brak sołtys Chełmu Teresy Zięby

Burmistrz Jarosław Szlachetka podczas uroczystego spotkania z sołtysami wszystkich miejscowości z Gminy Myślenice podsumował kadencję 2015-2019 i przedstawił plany współpracy na najbliższy rok

- W imieniu swoim oraz mieszkańców dziękuję za waszą wytężoną pracę na rzecz naszych małych ojczyzn. Spotykamy się, aby porozmawiać na temat bieżących spraw, planowanych inwestycji, a także realizacji tych zadań, których nie udało się wykonać w roku ubiegłym i zostaną wpisane do gminnego budżetu na rok 2019 - mówił burmistrz Jarosław Szlachetka.

Każdy z sołtysów otrzymał od burmistrza list gratulacyjny z podziękowaniem za mijającą kadencję, a także spis inwestycji gminnych, które w każdej z miejscowości zostały w ostatnich latach wykonane.

- W tym roku kończy się kadencja 2015-2019 i w związku z tym w każdym sołectwie przeprowadzone zostaną wybory sołtysa. Wstępnie planujemy je na 7 kwietnia. Zachęcam każdego z sołtysów do indywidualnych rozmów oraz ewentualnych planów dotyczących terminów spotkania wiejskiego, które przynajmniej raz w roku powinno odbyć się w każdej z miejscowości w naszej gminie - wyjaśnił.

Sołtysi do końca lutego muszą podjąć próbę dostarczenia decyzji podatkowych do mieszkańców swojego sołectwa. Informacje o zmianach i obowiązkach w zakresie decyzji podatkowych oraz ich skutecznego dostarczenia przedstawił na czwartkowym spotkaniu Jakub Kutrzeba, kierownik Referatu Podatków i Opłat UMiG.

- Do 10 lutego postaramy się przygotować decyzje podatkowe dla każdego sołectwa. W związku z wprowadzonymi zmianami od bieżącego roku decyzje muszą być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku nieobecności żadnego z właścicieli koniecznym jest zostawienie awizo, a ostateczny termin dostarczenia decyzji to 28 lutego. Tydzień po tym terminie będzie można ponowić próbę doręczenia - mówił kierownik.

Po przedstawieniu bieżącej sytuacji oraz wprowadzonych zmian każdy z sołtysów miał możliwość zadawania pytań w zakresie bieżących spraw, czy też wykonywanych przez siebie obowiązków. Omówiono również lokalne problemy i możliwości finansowania potrzeb mieszkańców z funduszów sołeckich. W spotkaniu wzięli udział także zastępca burmistrza Mateusz Suder oraz skarbnik gminy Anita Kurdziel.