Spotkanie opłatkowe w Jaworniku

Spotkanie opłatkowe w Jaworniku

Tradycyjnie, bo już trzynasty raz spotkali się w budynku OSP ci, którzy w minionym roku, byli najbardziej zaangażowani w życie społeczności jawornickiej. Honory gospodarza pełnili: sołtys Jawornika Władysław Kurowski oraz przewodniczący Rady Sołeckiej Dariusz Łabędzki.

Gośćmi honorowymi byli: ksiądz proboszcz Władysław Salawa, ksiądz wikariusz Sławomir Głuszek, burmistrz Jarosław Szlachetka, przedstawiciel starosty myślenickiego - członek Zarządu Powiatu Rafał Kudas, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu MiG Myślenice Renata Marzec, wicedyrektor SP w Jaworniku Bożena Boczkaja, Robert Bylica - radny Województwa Małopolskiego oraz Wacław Szczotkowski - radny miejski.

Spotkanie opłatkowe było okazją do podziękowania wszystkim obecnym za obywatelską postawę, trud i zaangażowanie w roku 2018 w rozwój Jawornika. Sołtys podziękował kolejno wszystkim organizacjom, wspominając ich najważniejsze ubiegłoroczne osiągnięcia.

Jak co roku dokonał swoistego podsumowania najważniejszych wydarzeń w Jaworniku w roku 2018. Mówiąc o działaniach społecznych podkreślił wartość informacyjną i kulturotwórczą Białego Kamyka - miesięcznika Parafii. Do ważnych w roku 2018 wydarzeń i działań, sołtys Kurowski zaliczył: peregrynację figury Św. Michała Archanioła, instalację relikwii św. Rafała Kalinowskiego, prace przy powstającym domu parafialnym, wieczory uwielbienia Pana Jezusa w Najświętrzym Sakramencie, systematyczne spotkania Rady Sołeckiej, organizację festynów(OSP, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Róża” i SP), działalność Orkiestry Dętej i Chóru, organizację obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości - Cykl działań - (modlitwa dziękczynna - styczeń, wyjazd do Krakowa „Śladami Niepodległości” - kwiecień, koncert dla Niepodległej(prezentacja talentów) – 3 maja, biegi dla Niepodległej – 2 maja, spotkanie z posłem Jarosławem Szlachetką - wrzesień, Biesiada Jawornicka i mecz piłki nożnej „Jawor”- oldboje o puchar sołtysa, Uroczyste obchody 11 listopada – msza, wmurowanie tablicy pamiątkowej, Apel Poległych, uroczysta wieczornica – już 14 raz), działalność koła Caritas, działalność służby liturgicznej, oazy, scholii, Kręgów Rodzin Domowego Kościoła, Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet „Róża”-występy telewizyjne, sukcesy piłkarskie ministrantów, działalność LKS Jawor oraz OSP Jawornik. Sołtys podkreślił też liczny udział mieszkańców Jawornika w wyborach samorządowych wyrażone 60% frekwencją, co przełożyło się na uzyskane przez kandydatów z Jawornika mandaty.

Władysław Kurowski w swoim wystąpieniu wymienił też prace, które zostały wykonane w Jaworniku: nakładka asfaltowa na drodze przy kładce dla pieszych na Zakopiance, w ramach budżetu obywatelskiego - chodnik na starej części nowego cmentarza oraz część głównej alei nowego cmentarza wraz z krzyżem, w ramach budżetu obywatelskiego woj. Małopolskiego mieszkańcy pozyskali środki na wykonanie 2 bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze sułkowickiej, z budżetu gminy wykonano 6 wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej. Podkreślił też, że sukcesem ( 1609 głosów) dla wnioskodawców z Jawornika zakończyła się też III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego - do realizacji w 2019 r. - zakup mobilnej sceny z zadaszeniem, nagłośnieniem i oświetleniem. Sołtys podkreślił, że wszystko co dokonało się w Jaworniku, nawet realizacja najmniejszej inicjatywy wymaga zaangażowania wielu osób, ich wiedzy, talentu, czasu, a nie rzadko też prywatnych pieniędzy. Wszystkie działania społeczne wymagają też przychylności i wyrozumiałości współmałżonków, którzy wspierają osoby zaangażowane swoją radą i niejednokrotnie muszą przejąć na siebie dodatkowe domowe obowiązki. Ksiądz proboszcz w swojej wypowiedzi podkreślił rolę osób pracujących w zespole Caritas oraz na wartość każdej inicjatywy dla tworzenia Wspólnoty. Burmistrz Jarosław Szlachetka i Rafał Kudas podkreślali widoczne rezultaty społecznego zaangażowania mieszkańców Jawornika. Burmistrz Jarosław Szlachetka zwrócił uwagę na niektóre konieczne do zrealizowania inwestycje w Jaworniku takie jak: budowa nowego przedszkola, chodnika przy drogach gminnych czy węzła na Zakopiance.

Po wypowiedzi sołtysa i zaproszonych gości nadszedł czas na najważniejszą część spotkania i po wspólnej modlitwie prowadzonej przez księdza proboszcza i życzeniach księdza Sławomira połamali się opłatkiem, życząc sobie by dobro, życzliwość i błogosławieństwo towarzyszyło zawsze w życiu rodzinnym, zawodowym i w pracy społecznej.

Po życzeniach nastał czas kolędowania przy akompaniamencie Roberta Bylicy i wspólnych rozmów, a do stołu przygotowanego przez członków Rady Sołeckiej a raczej członkinie podano barszczyk z krokietem i pyszne domowe ciasta. Tradycyjnie wzniesiono toast lampką szampana za pomyślność mieszkańców Jawornika w roku 2019. Każde spotkanie ma swój kres. W miłej atmosferze minął czas opłatkowego spotkania. Dziękując Ochotniczej Straży pożarnej za udostępnienie sali oraz wszystkim, którzy pracowali przy organizacji spotkania za zaangażowanie, trzeba wierzyć, że za rok znów będzie okazja do spotkania oraz w to, że rok 2019 będzie ciekawym i dobrym rokiem dla jawornickiej wspólnoty.

Władysław Kurowski