Spotkanie po pięćdziesięciu latach

Spotkanie po pięćdziesięciu latach

W Bęczarce miało miejsce spotkanie byłych uczniów tamtejszej szkoły podstawowej. Spotkanie to odbyło się po pięćdziesięciu latach od czasu jej ukończenia i rozpoczęło się w budynku szkoły.

Gości przywitała dyrektor szkoły Lucyna Suder, która zaprezentowała byłym uczniom zmiany w wyposażeniu klas i pozostałych pomieszczeń. Jubilaci z prawdziwym wzruszeniem oglądali miejsca dawno nie widziane, które były dla nich drugim domem przez osiem lat edukacji.

Po zapaleniu zniczy na grobach nieżyjących nauczycieli, koleżanek i kolegów rocznika 1953, goście wzięli udział we mszy w intencji absolwentów, sprawowanej przez proboszcza parafii w Bęczarce ks. Stanisława Ramsa. Następnie goście przeszli do budynku OSP w Bęczarce, gdzie obiad przygotowały panie ze Stowarzyszenia „Bęczarka Razem”.

Spotkanie zaszczyciło swoją obecnością grono pedagogiczne z tamtym lat; Stanisława (Wróblewska) Ciaputa - wychowawca klas młodszych, Eulalia (Grzywna) Motyka - wychowawca klas starszych, Maria (Zadęcka) Zwolińska - nauczyciel matematyki.

Wspomnienia z lat szkolnych pełne nostalgii i humoru trwały do późnej nocy. Komitet organizacyjny spotkania dziękuje wszystkim osobom, które bezinteresownie zaangażowały się w jego przygotowanie.