Festiwal lata

Spotkanie z Ryszardem Terleckim

Spotkanie z Ryszardem Terleckim

W Myślenicach gościł wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Spotkanie w Domu Parafialnym cieszyło się bardzo dużą frekwencją. Gość omówił trzy - jak twierdził - najważniejsze obecnie problemy, będące przedmiotem pracy sejmu: reformy sądownictwa, kodeksu wyborczego, a niebawem mediów

Ryszard Terlecki omówił trzy - jak twierdził - najważniejsze obecnie problemy, będące przedmiotem pracy sejmu: reformy sądownictwa, kodeksu wyborczego i mediów.

W sprawie prowadzonych reform odniósł się do postawy opozycji, którą określił jako obstrukcyjną, a nie konstrukcyjną - próbującą paraliżować działania. - Tymczasem ordynacja wyborcza musi zostać uchwalona do połowy lutego - przekonywał. Mówiąc o projektach ustaw dotyczących sądownictwa, poinformował, że wszystkie uwagi prezydenta zostały w nich uwzględnione. Trwały - jak się wyraził - mozolne uzgodnienia na linii PiS - prezydent. Istnieje zgoda, co do tego, że Krajowa Rada Sądownictwa będzie wybierana przez najwyższe przedstawicielstwo narodu, jakim jest sejm. Przypomniał, że w czasie kampanii wyborczej do sejmu i senatu sprawa sądownictwa była numerem 1.

Stwierdził, że zbyt często zdarzają się wyroki „bezczelnie niesprawiedliwe”. Nawiązał do poruszającą opinię publiczną w całej Polsce sprawę dzikiej reprywatyzacji. Jak mówił, dotyczy to nie tylko Warszawy, ale i innych polskich miast, np.: Łodzi, Lublina, Gdańska, Krakowa. I jest to zjawisko na ogromną skalę. A gdyby sądy działały prawidłowo, taka „reprywatyzacja” byłby niemożliwa. Powołał się na wpisy w Księgach Wieczystych z 13 grudnia 1981 r., kiedy, jak wiadomo, była to niedziela wprowadzenia stanu wojennego. Takie wpisy znaleziono np. w kilku rejestrach w Krakowie. Dodał też, że podczas obrad przy Okrągłym Stole nie udało się niczego ustalić odnośnie sądownictwa. Przyznał ponadto, że również wielu sędziów oczekuje na te zmiany, a ton protestów i atmosfery wokół tej reformy nadaje elita sędziowska. Poinformował też, że przepisy takie, jak wprowadzane u nas, z powodzeniem funkcjonują w wielu krajach Unii Europejskiej.

Marszałek przedstawił też kilka zmian w kodeksie wyborczym. Jedną z nich jest zablokowanie możliwości kandydowania jednej osoby na stanowisko wójta lub burmistrza i jednocześnie na radnego powiatu lub sejmiku wojewódzkiego. Można kandydować na burmistrza i radnego, ale tylko w obrębie gminy. O przeprowadzeniu i organizacji wyborów będzie w całości decydować Państwowa Komisja Wyborcza. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego zostaną z organizacji wyłączone.

W ramach zadawanych pytań poruszano takie problemy, jak rekonstrukcja rządu. Marszałek powiedział, że nie ma obecnie powodu do narzekania na pracę rządu, a rekonstrukcja planowana jest przyszłościowo, żeby było jeszcze lepiej. Podnoszono sprawę poprawienie kondycji emerytów, relacji z UE, dalszej poprawy sytuacji gospodarczej, projektu trójmorza, rozwoju infrastruktury i bezpieczeństwa. Pytano, czy minister Mateusz Morawiecki myśli o obniżeniu opłat ZUS-owskich dla małych przedsiębiorstw, o zakaz hodowli zwierząt futerkowych, która bezpośrednio dotyczy Myślenic, o relacje Polsko-Ukraińskie, o to, czy w wyborach samorządowych będą miały szansę małe komitety wyborcze. Poruszono sprawy sumienia, takie jak aborcja czy ideologia gender. Pytano o pomniki smoleńskie, pomnik bitwy warszawskiej i o sprawę reparacji wojennych.

Odnosząc się do tych pytań, Ryszard Terlecki mówił o niesprawiedliwym obrazie Polski w Europie zachodniej, o planie urządzenia godnej nekropolii na Łączce, budowy pomnika bitwy warszawskiej, o lawinowo postępującej laicyzacji, a co za tym idzie liberalizacji moralności na Zachodzie. Mówił też o przyjmowaniu przez Polskę uchodźców z obszarów objętych wojną na Ukrainie oraz Ukraińców polskiego pochodzenia. Jest to już rzesza ok 1,5 mln, a w najbliższych latach spodziewane jest do 3-4 milionów ludzi. Jak powiedział, dotąd nie zaobserwowano poważniejszych problemów – są chętni do pracy, dobrze się asymilują i w większości są dobrze przyjmowani przez Polaków. Innym problemem jest świadomość naszych historycznych relacji, która była fałszowana przez władze radzieckie i nie jest prostowana przez Rosję ani Ukrainę. Np. na Ukrainie zupełnie nie jest znana sprawa rzezi wołyńskiej. Natomiast jeśli chodzi o hodowlę zwierząt futerkowych, to sprawa jest postanowiona. W UE te zwierzęta są jeszcze hodowane tylko w Polsce i w Danii. Sposób zabijania ich jest nie do przyjęcia.

Gość odwiedził nasze miasto na zaproszenie myślenickiego klubu „Gazety Polskiej”. W spotkaniu uczestniczyli w nim m.in. poseł Jarosław Szlachetka i wójt gminy Pcim Piotr Hajduk.

Ryszard Terlecki: historyk, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki i polityk. Od 2007 r. poseł na sejm, a od 2015 r. przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS i wicemarszałek sejmu, autor licznych publikacji, dziennikarz związany z małopolską prasą i radiem, pracownik i do 2007 r. dyrektor krakowskiego oddziału IPN. W latach 60. i 70. aktywny działacz opozycji studentów. Od 1977 współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności, a następnie z Komitetem Obrony Robotników. W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”. Publikował również w pismach podziemnych.

 

 

Ryszard Sobkowicz Ryszard Sobkowicz Autor artykułu

Nauczyciel i reporter, który ostatnie 25 lat poświęcił na relacjonowanie życia lokalnych społeczności - szczególnie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. (HISTORIA, WYDARZENIA, SAMORZĄD, KULTURA)