Sprawy oświatowe i OSP

Miasto 3 września 2019 Wydanie 32/2019
Sprawy oświatowe i OSP
Obrady XLVII sesji rady miejskiej dotyczyły w przeważającej części spraw oświatowych.

Radni podjęli uchwały związane z reformą oświaty, a dotyczące m.in. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach i przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach oraz ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych wraz z granicami obwodów oraz sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Zaktualizowany też został regulamin określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych w zakresie dodatku a wychowawstwo, który obecnie wynosi 300 zł miesięcznie.

Ponadto rada zdecydowała o przyznaniu z budżetu gminy dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup elementów umundurowania specjalnego i wyposażenia druhów. Jednostki pozyskały na ten cel część funduszy z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.