Sprostowanie

Region 10 września 2019 Wydanie 33/2019
Sprostowanie

W związku z opublikowaniem w wydaniu 32/1132 rok XXIX (strona 8) oraz w dniu 3 września 2019roku na portalu internetowym www.gazeta.myslenicka.pl artykułu pt. „Co sprzeda powiat?” autorstwa Państwa redakcji wskazuje, iż zawiera on treści niezgodne z prawdą i stanem faktycznym. Nieprawdziwa jest informacja:

„Starostwo chce ten budynek sprzedać gminie Sułkowice za 3 427 zł (...). ”, gdyż zgodnie z uchwałą (jak i wcześniejszym projektem uchwały) Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. kwota, za jaką Powiat jest gotów sprzedać Gminie Sułkowice wspomnianą w artykule nieruchomość – działkę oznaczoną nr 765/2 o pow. 0,2913 ha wraz z zabudową – to 3 427 000 (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100).

Za omyłkę pisarską – PT Czytelników i wszystkich zainteresowanych przepraszamy. Redakcja