Sprostowanie

Miasto 11 lutego 2020 Wydanie 6/2020
Sprostowanie

W artykule „Trudna sesja Rady Miejskiej” autorstwa Marty Duszyk zamieszczonym w Gazecie Myślenickiej nr 4/2020. W trakcie sesji Rady Miejskiej radni głosowali m.in. nad: „Uchwałą NR 157/XXI/2020 W sprawie: zamiaru rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Myślenicach oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 5 w Myślenicach o strukturze organizacyjnej klas I-III.”